Dolt under ytan

En ny serie om att vara förälder till en tonåring som mår dåligt.

Att vara tonårsförälder är sällan helt enkelt. Att vara förälder till en tonåring som dessutom mår psykiskt dåligt är ännu tuffare. I takt med att psykisk ohälsa hos unga ökar är detta dock vardag för hundratusentals föräldrar i Sverige. UR:s nya serie Dolt under ytan ger vägledning åt frustrerade och oroliga tonårsförälder genom att dramatisera mötet mellan föräldrar, tonåringar och psykolog i terapi. 

Så vad gör man som förälder för att hjälpa sin tonåring? I serien Dolt under ytan får vi följa med sex föräldrar och deras tonåringar in i terapirummet. Samtalen leds av en utbildad psykolog och syftar till att skapa igenkänning, ge hopp och verktyg. För att värna såväl barnens som föräldrarnas integritet gestaltas samtliga medverkande av skådespelare. Psykologerna spelar sig själva.

– Det var viktigt för oss att ligga så nära verkligheten som möjligt. Därför var det ovärderligt att få hjälp av legitimerade psykologer med lång erfarenhet att ta fram berättelser som vi byggde upp manus kring, säger Katja Troell projektledare på UR.

Syfte är att ge ökad förståelse, inge hopp och bidra till att ge en mer nyanserad bild av begreppet psykisk ohälsa. Tittaren får stöd och redskap i hur en kan möta tonåringen i sitt dåliga mående. Experter delar med sig av forskning och teorier för att öka förståelsen för vad psykisk ohälsa faktiskt är och vad vi kan göra för att hjälpa våra unga.

I varje nytt avsnitt får vi möta en ny förälder och tonåring. Förutom sex unika historier som utspelar sig i nutid får vi under hela seriens gång även följa en familj och en tonåring som återberättar sin historia om hur de lyckades gå från hopplöshet till framtidstro. Tonåringarna lider alla av någon form av psykisk ohälsa. Men graden av psykisk ohälsa varierar – och föräldrarnas bakgrund och förutsättningar är olika. Under samtalen lär sig föräldern och tonåringen att förstå varandra bättre, hitta gemensam grund och börjar prata med varandra. 

– Något som jag tror alla föräldrar borde tänka på är att bekräfta känslor, både negativa och positiva. När din tonåring är less, trött eller sur försök hitta dig själv och hur du skulle känna och bekräfta att du förstår, säger Martin Forster, legitimerad psykolog.

– Många föräldrar tycker det är svårt att veta vad som är ett vanligt tonårsbeteende och när man ska söka hjälp säger Martina Nelson, legitimerad psykolog.

Start den 11 november på UR play och sänds i SVT1 torsdagar kl. 21:30-22:00.

Fler artiklar