Bild på Jack Werner, Edwin Safari och Åsa Larsson

Säkerhetsläget i Sverige: så stöttar UR lärare med källkoll i klassrummet

Med anledning av det förhöjda säkerhetsläget så är källkoll i klassrummet extra viktigt. Här har vi samlat UR:s utbud om källkritik och källtillit särskilt anpassade för skolan.

Den 17 augusti meddelade Säpo att man höjer terrorhotnivån och att Sverige därmed befinner sig i ett förhöjt säkerhetsläge. I situationer som denna – med ett högt tryck i nyhetsflödet där medier rapporterar dygnet runt – är det extra viktigt med källkritik och källtillit. 

Det är också viktigt att hjälpa elever, barn och unga att analysera och värdera vad de ser och hör i sina flöden. Just nu cirkulerar rykten på sociala medier som kan vara svåra att skilja från fakta vid första anblicken. En Novus–undersökning från 2022 som UR beställt visar att endast 11 procent av svenska lärare anser att deras elever har tillräcklig kunskap för att navigera säkert på internet.

UR har ett särskilt uppdrag att stötta lärare, elever och studenter i dessa frågor. Därför satsar vi på att ta fram program om media- och informationskunskap (MIK). I vårt utbud finns pedagogiska program som kan hjälpa till att göra komplexa ämnen lättare att förstå. Här nedan listar vi användbara program om källkritik och källtillit, anpassade för flera utbildningsnivåer.

Våra program om källkritik och källtillit

Källkoll

Viralgranskarna Åsa Larsson och Jack Werner går tillsammans med programledarkollegan Edwin Safari igenom hur information och kommunikation fungerar i digitala medier. Här får du tips om hur du granskar sånt du ser på nätet och lär dig mer om psykologin och strukturen bakom digitala medier. Se Källkoll på UR Play.

Är det sant?

Nyhetssatirserie för 10–12-åringar som lär dig tänka källkritiskt. Målet med serien är att eleverna ska förstå hur media fungerar, uppmana till källkritiskt tänkande och att ge dem en förståelse för sin egen roll som publicister på bloggar och i sociala medier. Se Är det sant? på UR Play.

Källkritik

Vi följer med Viralgranskarna Åsa Larsson och Emelie Wallroth i deras jakt på falska identiteter, nättroll och fejkade bilder. Syftet är att visa elever i årskurs 7-9 hur de på ett lätt och bra sätt kan förhålla sig källkritiska på nätet. Se Källkritik på UR Play.

Hur vet du det?

En tv-serie om källkritik för barn på lågstadiet i åldrarna 6-9 år. Syftet med programmet är att ge eleverna fakta och kunskap för att kunna förhålla sig källkritiskt till all information och reklam som når dem i deras tillvaro. De ska dessutom ha kunskap om risker och möjligheter vid egen publicering på Internet. Se Hur vet du det? på UR Play.

Mediesnacket – Källtillit

Mediesnacket är en del av Lilla Aktuellt skola och handlar om mediefördjupning — om källkritik och källkoll, hur medier arbetar, vad som är sant och falskt, och om mediers roll i samhället. I avsnittet ”Källtillit” träffar de journalisten Hugo Ewald som reder ut vad källtillit är och varför det är viktigt att ha koll på. Se Mediesnacket – Källtillit på UR Play.

Så funkar Sverige – Källkritik

En programserie om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. I avnittet ”Källkritik” ges en grundläggande förklaring om vad källkritik är och varför det är viktigt. Se Så funkar Sverige – Källkritik på UR Play.

Vår digitala planet

En serie om hur digitaliseringen påverkar oss och vår samtid. Diskuterar desinformation i ett avsnitt från den fördjupande serien, “Vår digitala planet i fokus – deepfakes”. Se Vår digitala planet i fokus på UR Play.

Vill du veta mer?

Se alla våra program om källkritik och källtillit på UR Play!

Fler artiklar