Fotocred: PreciousPhotos/Shutterstock

Musikhjälpen i klassrummet: Förstå den globala hungerskrisen med UR

UR har i samarbete med SVT, SR och Radiohjälpen tagit fram en lärarhandledning som är kopplad till årets tema ”Ingen ska dö av hunger”.

Musikhjälpen 2023 handlar om den globala hungerskrisen. Även om livshotande hunger inte är ett samhällsproblem i Sverige är det möjligt att eleverna själva vill prata om situationen. I lärarhandledningen, framtagen av UR i samarbete med SVT, SR och Radiohjälpen, finns frågor, diskussionsuppgifter och fördjupande aktiviteter som syftar till att utforska ämnet och utveckla förmågan att granska och kritiskt bedöma information från olika källor.

– Vi är väldigt glada över av att vara en del av Musikhjälpen igen! Årets tema känns både stort och viktigt. Tänk Till gör en serie om hunger, och tillsammans med det övriga utbudet under Musikhjälpen-veckan blir det en fin helhet. UR hjälper också lärare som vill ta in Musikhjälpen i klassrummet genom den lärarhandledning vi tagit fram för högstadiet och gymnasiet, säger UR:s kommunikationschef Mikaela Sonck.

Så här kan du arbeta med Musikhjälpen 2023

Materialet är främst avsett för arbete med elever i högstadiet och gymnasiet. Handledningen är tänkt som ett stöd i arbetet med årets tema ”Ingen ska behöva dö av hunger”.

Som alltid när man arbetar med ett ämne som väcker starka känslor är det bra att vara väl förberedd på de tankar, frågor och reaktioner som kan komma upp till ytan. Det kan finnas elever i gruppen som antingen själva eller genom släktingar har erfarenheter av olika utsatta situationer. Då är det extra viktigt att gå varsamt fram. Du som lärare behöver fundera igenom vilka situationer som kan uppkomma i ditt klassrum.

Ta del av UR:s lärarhandledning här →

Fakta om Musikhjälpen

Musikhjälpen är ett tv- och radioevenemang med uppdraget att sprida kunskap om, och samla in pengar till, en undanskymd mänsklig katastrof. Tre programledare stängs in i en glasbur på ett torg för att sända radio och tv dygnet runt en vecka i december. Under tiden får de besök av artister, kändisar och människor som engagerar sig för insamlingen. Med hjälp av kunniga gäster och möten med människor runtom i världen lär sig programledarna ihop med publiken om varje års tema.

Musikhjälpen görs av Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpen sedan 2008. Under många år har även Utbildningsradion bidragit med lärarhandledningar och filmer.

Fakta om Radiohjälpen

Insamlingen till Musikhjälpen hanteras av Radiohjälpen som är public services insamlingsorganisation. Sedan 1939 har Radiohjälpen samlat in pengar för att förändra liv och lindra nöd i Sverige och hela världen. Radiohjälpen samarbetar med professionella och kompetenta partnerorganisationer för att varje insamlad krona ska komma till mest effektiv användning. De projekt som får stöd ska verka internationellt och arbeta med och för de mest utsatta och sårbara människorna i samhället. Arbetet ska utgå från internationella överenskommelser, som till exempel FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

Fler artiklar