Seriebild för radioserien Svarta svanar

UR har lämnat in public service-redovisning för 2020

UR har lämnat in sin årliga public service-redovisning till Kulturdepartementet och Granskningsnämnden för radio och tv.

I dag lämnar UR in sin årliga public service-redovisning. Siffrorna i den visar tydligt hur UR snabbt ställde om och mötte de behov som uppstod i skolorna när pandemin tvingade dem att gå över till digital undervisning. Responsen från Skolsverige var stark och omedelbar. Samtidigt ökade UR:s strömstarter med 58 procent.

2020 blev året då utbildningsvärlden snabbt fick övergå till digitalundervisning. UR ställde omgående och snabbt om sin verksamhet för att stötta lärare, elever och föräldrar under denna krisperiod. Användningen av våra program ökade markant under april månad. Strömstarterna på UR Play ökade med 130 procent och på UR:s appar med 167 procent jämfört med samma period 2019. Sett till hela 2020 ligger den totala ökningen av strömstarter på 58 procent.

– När vårt land kastades rakt in i denna exceptionella situation var det avgörande att skolans värld fortsatte att fungera. Tack vare våra snabba insatser blev tröskeln till digital undervisning lägre. Återkopplingarna från skolor runtom i landet har varit många. UR:s tydliga satsningar inom ramen för Skola hemma har varit värdefulla, säger Sofia Wadensjö Karén.

Under kristider kan och vill UR vara med och bidra till att skolan, som är en av Sveriges största arbetsplatser och en samhällsviktig funktion, kan fortsätta verksamheten och fungera optimalt. Enligt en Novus-undersökning från oktober 2020 svarade 72 procent av lärarna ja på frågan om UR:s uppdrag bör inbegripa att vara ett stöd till skolan vid samhällskris.

I kölvattnet av pandemin kom infodemin och UR gjorde därför en riktad satsning på källkritik. Framför allt genom programseriesatsningen Källkoll corona, där källkritikexperter granskade det som spridits på sociala medier. Radioprogrammet Hjärta och hjärna, som reder ut om ett påstående är sant, falskt eller mittemellan, tog upp infodemin och tv-serien Seniorsurfarna lärde på ett lustfyllt sätt ut basal digital kompetens. UR:s arbetssätt att kombinera journalistik med pedagogiskt berättande, har varit framgångsrikt. Programmen vann både publikens och kritikernas hjärtan och slog lyssnar- och tittarrekord.

Även UR:s lärande utbud för den yngre publiken har nått ut starkt och brett under pandemiåret. Användningen av UR:s Youtubekanaler med studiemotiverande material, Tänk till och Orka plugga, har under året ökat med mer än 40 procent. Över 80 procent av den svårflirtade målgruppen 11–15-åringar anser att de lär sig något av UR:s program.

– För att nå de unga behöver UR vara närvarande även på andras plattformar, eftersom det är där de unga finns. På så vis kan vi nå denna svårfångade målgrupp med utbildande och lärande program, säger Sofia Wadensjö Karén.

UR:s legitimitet bygger på att vår publik anser att programutbudet är trovärdigt, användbart och relevant. 81 procent av alla lärare anser att UR är trovärdigt, 74 procent att utbudet är användbart och 72 procent att det är relevant. Andelen lärare som är positivt inställda till UR är 86 procent. Anledningen till att UR får dessa höga förtroendesiffror grundar sig i att vi har en konstant och tät dialog med skolan, hur deras behov ser ut, samt på UR alltid fokusera på att bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar.

2020 var ett annorlunda år som prövat oss alla. Därför är vi i dag extra stolta över att lämna in en public service-redovisning som visar att vi har gjort skillnad i människors lärande – när behovet varit som störst.

Fler artiklar