digitala redaktörer

Hej kollega: Möt UR:s digitala redaktörer

På UR är de digitala redaktörer nyckelspelare i att forma och anpassa vårt innehåll för den digitala konsumtionen. Möt Nils, Johanna och Clara.

Nils Rehnström, Johanna Arnström och Clara Norlander Wiberg är de enda på UR:s som jobbar som digitala redaktörer. De fokuserar på en övergripande nivå på att utveckla och optimera UR:s programinnehåll för att öka synligheten och attraktionskraften, både på UR Play och tredjepartsplattformar. Det innebär bland annat att de arbetar med att identifiera och implementera metoder för att öka UR:s närvaro och relevans på digitala kanaler, så att man kan nå och tilltala målgruppen på bästa möjliga sätt. 

Det handlar om att förstå våra målgrupper – hur de konsumerar innehåll, vilka plattformar de befinner sig på och hålla koll på utvecklingen i medielandskapet.

– Nils Rehnström, digital redaktör

Nils, projektområde Folkbildning, arbetar nära redaktionerna för att anpassa UR:s digitala innehåll baserat på användardata och plattformslogik. Han utför regelbundna analyser som hjälper till att forma strategier från tidiga planeringsstadier till publicering. Samt är central i att utveckla processer som förbättrar samarbetet inom organisationen. 

– Den unga målgruppen är väldigt heterogen. Med den uppsjö av innehåll som det finns att konsumera idag ställs det också extra höga krav på autenticitet. Vi behöver vara snabbfotade, nyfikna och lyhörda, säger Johanna Arnström.

Johanna, projektområde Ung, fokuserar på att förstå och engagera den unga målgruppen genom att hålla sig uppdaterad om deras medievanor och samlar insikter från olika branschevenemang. Dessutom agerar Johanna som ett strategiskt bollplank för redaktionerna, där stöttar hon med dataanalys och optimerar närvaron på digitala plattformar. 

Göra lärande roligt

– Vårt mål är att göra lärandet roligt och tillgängligt. Varje nytt program är en chans att tända en gnista av nyfikenhet hos barnen, säger Clara Norlander Wiberg

Clara, projektområde Barn, ansvarar för att integrera användarbeteenden och plattformslogik i alla aspekter av innehållsproduktionen för barn på UR. Hon fokuserar på att säkerställa att produktion, paketering och kommunikation samverkar sömlöst för att maximera tittarupplevelsen. Genom att kontinuerligt följa branschutvecklingen inspirerar hon redaktionen med nya insikter och strategier för att minska gapet mellan olika produktionsaspekter. 

Digitala redaktörer: Ett team som lyfter varandra 

På UR spelar teamarbete en stor roll, och det är tydligt i de ord digitala redaktörerna använder för att beskriva varandras prestationer och bidrag. 

Johanna hyllar Nils för hans organisatoriska förmåga och hans djupgående arbete med data: ”Nils förmåga att skapa struktur och processer är något vi alla drar nytta av. Hans engagemang i att förbättra vår kommunikationsprocess och datanalys är imponerande. Det är fascinerande att se hur han omvandlar komplext data till klar och användbar information.” 

hej kollega

Nils ser upp till Clara för hennes nyskapande och samarbetsdrivna arbetsstil: ”Claras insikt och nyfikenhet på ny teknik, som när hon introducerade AI-perspektiv från externa experter, förstärker ständigt vårt team. Hennes förmåga att införliva nya idéer och verktyg i vårt arbete är något jag beundrar djupt.” 

Clara prisar Johanna för hennes analytiska skicklighet och noggrannhet: ”Johannas djupgående analyser av våra projekt och målgrupper är otroligt värdefulla. Hon har en sällsynt förmåga att fånga upp och strukturera komplex information på ett sätt som gör den tillgänglig och meningsfull för oss alla.” 

Ständig förnyelse och innovation 

På UR stannar utvecklingen aldrig. Med en ständig strävan efter förbättring och innovation fortsätter Nils, Johanna och Clara att utforska nya horisonter i digitalt innehåll. Teamets dynamik och samarbetsförmåga lyfter UR:s arbete till nya höjder, genom att kombinera deras expertis och passion. 

Som Clara avrundar, ”Varje steg vi tar mot att förenkla kunskapsförmedlingen stärker inte bara individen, utan hela samhället.”  

Fler artiklar