UR och Världens Barn samverkar

Världens Barn är en av Radiohjälpens insamlingskampanjer. Deras fokus är att jobba för att förbättra förutsättningarna för barn som lever i utsatthet.

UR samverkar med Världens barn genom att varje år göra lärarhandledningar som stöttar kampanjen. Fokus är hur skolor kan arbeta med Agenda 2030, mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Syftet är att få barn och ungdomar att få förståelse för barns och ungas olika levnadsvillkor. Målet är att väcka en önskan om att göra skillnad. Materialet är baserat på TV- och radioprogram från UR där barn och unga i olika delar av världen porträtteras.

Lärarhandledningarna ger en möjlighet för UR att ännu tydligare visa hur våra olika program kan komplettera varandra och på så sätt underlätta ämnesövergripande och tematiskt arbete med dessa viktiga frågor.

Lärarhandledningarna finns i tre versioner; en för åk 4–6, en för åk 7–9 och gymnasiet samt en för grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

UR:s uppdrag innebär bland annat att bredda, stötta och komplettera andras utbildningsinsatser och att samverka med andra för att på bästa sätt bidra till lärande, värde och nytta i samhället.

Här finns tre exempel på program som kan användas för arbete med de tematiserande lärarhandledningarna:

Vad är corona?

Lärarhandledning grundsärskolan åk 7-9 och gymnasiesärskolan

Barnen längs sidenvägen

Lärarhandledning åk 4-6

Mitt land, mitt liv, min skola

Lärarhandledning åk 7-9

Fler artiklar