främlingar

Främlingar – ett ungdomsdrama om psykisk hälsa

I en tid då ungas mentala hälsa är i fokus mer än någonsin släpps UR:s nya dramaserie ”Främlingar”. Genom en intensiv berättelse som utforskar relationer, förtroende och de osynliga band som binder oss samman, bjuder serien in tittarna till en värld där det personliga blir allmänt.

I Främlingar följer vi psykologistudenten Sarah som initierar ett vågat experiment med fyra unga främlingar i en nedlagd skola. Tanken är att utforska och dokumentera psykisk hälsa under kontrollerade omständigheter. Men när två av deltagarna, mot all förmodan, verkar känna varandra från förr, börjar experimentets strikta ramar att brista. Plötsligt står mer på spel än bara vetenskapliga resultat; deltagarnas sanna jag och mörka hemligheter riskerar att avslöjas.

– Med Främlingar strävar vi efter att skildra psykisk hälsa bland unga genom ett genuint och modigt tilltal. Syftet med serien är att öka igenkänningen och förståelsen som kan leda till ett öppet och nyfiket samtal om de utmaningar dagens ungdomar möter. Serien kan fungera som en brobyggare, inte bara för att engagera en ung publik utan också för att öppna de äldres ögon för de ofta dolda problem som påverkar unga idag, säger Carina Carlsson, exekutiv producent på UR.

Med varje avsnitt erbjuder serien en chans till igenkänning och eftertanke, samtidigt som den utmanar tittaren att reflektera över hur det är att öppna upp sig för en främling.

Vid behov av stöd eller hjälp, kontakta:

  • MIND SJÄLVMORDSLINJE: 90 101
  • CHATTA MED LIVSLINJEN PÅ MIND.SE
  • ÅNGESTFÖRBUNDET: 031-13 70 91
  • DROGHJÄLPEN: 020- 91 91 91
  • 1177.SE/PSYKISK-HALSA

UR satsar på ung folkbildning

Förutom Främlingar är det även premiär för UR:s nya dokumentärserier Vi obehöriga och Välkommen till vuxenlivet.

– UR ser ett särskilt stort behov i samhället för unga och ungas frågor. Därför satsar vi på ett utökat programutbud för att nå den unga målgruppen, även utanför skolkontexten. Med denna programsatsning fortsätter vi att stötta tonåringar och unga vuxna i att navigera genom de många utmaningar som de möter i sin vardag, säger Mysia Englund, innehållschef Projektområde Ung på UR. 

Vi obehöriga är en dokumentärserie som ger röst åt ungdomar som lever i utanförskap och kämpar för att finna en väg tillbaka till ett aktivt samhällsliv. Serien visar på de utmaningar och den psykiska påfrestning som ungdomar utanför arbetsmarknad och studier ofta upplever.

Välkommen till vuxenlivet tar sig an utmaningarna i övergången från ungdom till vuxenliv. Med fokus på vardagsekonomi och de första stegen in i det vuxna samhällets ekonomiska kretslopp. Serien är både informativ och stödjande, och hjälper unga vuxna att navigera i de ofta komplicerade ekonomiska beslut som följer med vuxenlivet.

Fler artiklar