Nytt pris till skolklasser som skildrat pandemilivet för framtiden

För första gången delar UR och Nordiska museet ut utmärkelsen ”Årets skaffare” till två skolklasser som särskilt väl hjälpt museet att dokumentera sina liv för framtiden.

Årets vinnare är klass 6A på Brotorpsskolan i Bagarmossen och klass 5A på Rörsjöskolan i Malmö. Insamlingen Mitt liv har så här långt genererat 1326 inskickade bidrag och alla dessa sparas för framtiden i Nordiska museets samlingar.

Tillsammans med Nordiska museet vill UR ge kunskap om och uppmärksamma barns historia. Som en del av det publicerade UR i början av förra året Jakten på den glömda historien och Hälsning till framtiden. Och i april förra året startade UR och Nordiska museet den fleråriga digitala insamlingen Mitt liv där landets alla skolbarn kan berätta om sin tillvaro här och nu med fokus på en helt vanlig dag. Insamlingen genomförs och presenteras på museisajten minnen.se/mittliv.

Under det första året har drygt 900 elever från 85 skolklasser tillsammans producerat och skickat in över 1300 berättelser om sitt vardagsliv till Nordiska museets samlingar. Två skolklasser som särskilt väl hjälpt till att dokumentera sin samtid för framtiden får nu utmärkelsen Årets skaffare 2021. “Skaffare” refererar till Artur Hazelius benämning på sina medhjälpare i det stora insamlingsarbetet som låg till grund för Nordiska museets samlingar. Juryns motiveringar

Klass 6 Brotorpsskolan i Bagarmossen, Stockholm, tilldelas priset Årets Skaffare år 2021:

”Med utförliga beskrivningar och ett rikt bildmaterial berättar eleverna om en dag i sina liv år 2020 i skuggan av en pandemi och andra internationella händelser. På ett pedagogiskt sätt förklarar de vardagliga händelser och föremål, så att framtidens människor bättre ska kunna förstå dem.”

Klass 5 A Rörsjöskolan i Malmö tilldelas priset Årets Skaffare år 2021:

”Med ögon för små detaljer berättar eleverna om en dag i sina liv år 2020. Framtidens människor får kunskap om vilken mat eleverna äter, vilka kläder de har på sig och vilka hygienprodukter de använder. Här finns också värdefull information om elevernas skolgång, fritid, vänner och familj.”

– Det är fantastiskt roligt att så många skolor och klasser har deltagit i insamlingen. Berättelserna blir en del av museets samlingar och utgör där viktiga tidsdokument för kommande generationer och framtida forskare, när det gäller att kunna förstå hur barns vardag gestaltade sig 2020 mitt i en pågående pandemi, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

– Det är både fint och viktigt att se att så många barn inspirerats av vår äventyrsserie ”Jakten på den glömda historien”. I den serien möter barnen skaffaren Fabella, som utsetts av Minnet att resa i tiden och samla in barns historier från förr. Hennes uppdrag är att föra barnens berättelser till Minnesarkivet. Genom att inspireras av UR:s nyproducerade program har många barn insett värdet av sin egen historia. En stor och viktig sak, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

Alla lärare och skolor i Sverige är välkomna att engagera sig i insamlingen Mitt liv och deltar därmed i tävlingen “Årets skaffare 2022”. Nordiska museet och UR efterlyser särskilt fler berättelser från norra Sverige och Gotland. All information om hur man kommer igång med sin klass finns här: minnen.se/mittliv.

Fler artiklar