Hallå där… Malin Broberg, lärare för sjuor som jobbar med skrivstyrka

Högstadieläraren Malin Broberg är i gång med att jobba med UR:s skrivaktivitet Tio sätt att träna skrivstyrka med sina sjundeklassare.

Några veckor in i arbetet ser hon redan effekt i elevernas användning av de och dem, hur den förbättrats och hur de nu förstår skillnaden mellan orden. Hon tycker att övningarna är enkla och tydliga, och gör det möjligt för henne att ge snabb återkoppling.

Har ni börjat arbeta med utmaningarna?
– Ja, vi började nästan direkt, jag upptäckte tävlingen precis innan anmäla ut och anmälde oss. Sen satte jag igång dagen efter med mina två sjuor. Eleverna tyckte att det var jätteroligt att det var Clara Henry bland andra som delade ut utmaningarna.

Har du något tips till andra lärare som jobbar eller ska börja jobba med utmaningarna som du vill dela med dig av?
– Det är bara att hoppa på, man kan göra så mycket eller så lite man vill. Det är enkelt att välja ut utmaningar som vi som lärare ser att eleverna kan behöva jobba med. Det funkar bra för att punktjobba med de områden som eleverna har behov av att träna på eller utveckla mer.

Hur har ni lagt upp arbetet?
– Vi började med att eleverna fick skriva jobbansökan till Melodifestivalen. Först diskuterade vi vilka roller som kunde sökas, och sen så fick de skriva en jobbansökan helt enkelt. Vi tittade också på Skrivutmaningen där en ung tjej blir coachad av läraren Maria Wiman. När det var en yngre person som berättade så blev de inspirerande. Den andra utmaningen som vi gjort är hyllningstexten, och då blev det hyllningar till allt från farmor till Jimi Hendrix. Inför den utmaningen tittade vi på Skrivjouren och diskuterade kring vad vi hade sett. Vi pratade mycket om objekt och subjekt, de och dem. Jag ser skillnad på hur de använder de och dem efter det.

Vad tycker eleverna om att jobba på det här sättet?
– Dels tycker de om att de kan bli klara ganska snabbt med ett första utkast, som de sen kan bearbeta, så att de kan beta av. De gillar också att det är tydliga mallar. Formen är även väldigt tydlig för dem. Det är superinspirerande filmer. Och vi har även jobbat med kamratrespons, och då har eleverna fått möjlighet att utveckla sin text ännu mer efter att de sett hur andra skrivit och fått feedback.

Vad gillar du som lärare med uppgifterna?
– Eftersom de här texterna inte ska vara jättelånga går de att få in ganska snabbt, och det har gjort att jag har kunnat jobba med formativ feedback och med att ge snabb återkoppling på texterna. Det blir inte en jättehög att rätta för mig.

Vilka tycker du är fördelarna med att utgå från rörlig bild?
– Det är jättebra att jobba så, tror mycket på att kombinera, att läsa instruktioner men också att se och höra – det blir ett mer inkluderande arbetssätt.

Vad motiverade dig att delta i aktiviteten?
– Jag nappade på att det stod ”Tio sätt att träna skrivstyrka”, att det är en tävling vilket ger lite spänning, att den innehåller olika delar. En kul aktivitet som kändes nyttig och givande!

Fler artiklar