Nya Förklarad-serier för gymnasiet att se fram emot

UR har tidigare producerat serierna Historia förklarad och Svenska förklarad som med sina kärnfulla avsnitt för gymnasieskolan snabbt blivit populära bland både lärare och elever.

Flera nya serier inom samma koncept är planerade för publicering på UR Play och YouTube. Idag, torsdag den 6 maj, publiceras två nya avsnitt i serien Svenska förklarad om litteraturepokerna modernismen och realismen på UR Play. De serier som släpps härnäst är Religionskunskap förklarad och Naturkunskap förklarad.

I den tidigare publicerade Svenska förklarad medverkar Sveriges främsta litteraturexperter och ett urval av litterära epoker, författare och svenska dialekter avhandlas. På samma sätt är det historiska händelser och skeenden som står i centrum i Historia förklarad. Inget program är längre än 20 minuter, och alla avsnitt avslutas med en överskådlig sammanfattning. För de nya serierna gäller samma vinnande koncept.

– Serierna funkar så bra på grund av att tonalitet, innehåll och ämnen ligger så nära det gymnasielärare efterfrågar. I de nya ämnena fortsätter vi att ligga kursnära och relevant för klassrummet säger Jon Leck, producent för serierna.

– Vi har undersökt på djupet hur gymnasielärare använder media i sin undervisning och utvecklat formaten därefter, och håller fortsatt tät dialog med lärare och elever. All feedback är jätteviktig för oss, säger Ulrika Nulty, projektledare.

Publiceringsplan för de kommande serierna ser ut som följande:

Våren 2021
Nya avsnitt av Svenska förklarad om Litteraturepoken realismen, Litteraturepoken modernismen.
Nya avsnitt av Historia förklarad om vasatiden, stormaktstiden, gustavianska tiden och frihetstiden.
Nya serien Naturkunskap förklarad om celldelning och proteiner. 

Hösten 2021
Nya avsnitt av Historia förklarad om socialismen, liberalismen, nationalismen och imperialismen.
Nya avsnitt av Svenska förklarad om världslitteraturen. 
Nya serien Religionskunskap förklarad om kristendomen, judendomen, islam, hinduism, buddism och Sveriges sekularisering.
Nya avsnitt av Naturkunskap förklarad om sex och relationer.

År 2022 kommer ännu fler avsnitt i Förklarad-serierna och ytterligare en ny serie, Samhällskunskap förklarad, att se fram emot!

Fler artiklar