Bild på Clara Henry, Johanna Frändén och Nadim Ghazale

Clara Henry, Johanna Frändén och Nadim Ghazale utmanar alla sjundeklassare!

Nu kan alla sjundeklassare träna upp sin skrivstyrka med UR:s aktivitet Tio sätt att träna skrivstyrka.

Alla sjundeklassare kan nu träna upp sin skrivstyrka tillsammans med författaren, programledaren och skådespelaren Clara Henry, sportjournalisten Johanna Frändén och polisen Nadim Ghazale i UR:s aktivitet Tio sätt att träna skrivstyrka. En aktivitet för att motivera eleverna och bidra till att öka skrivförmågan. Klasserna får då också chansen till ett inspirerande besök av trion på sin skola. 

– För mig har skrivande haft stor betydelse, både privat och i jobbet. Det har gett mig möjligheten att jobba med manus och formuleringar, men också hjälpt mig att sätta ord på mina känslor som jag inte alltid kunnat hitta i tal. Att skriva bra är för mig att bli en bättre, mer fri version av sig själv, säger Clara Henry.

Aktiviteten som består av 10 utmaningar i skrivande finns här på ur.se/skrivstyrka och anmälan är öppen fram till 12 november. Utmaningarna görs tillsammans med läraren som sedan skickar in en rapport och en berättelse om arbetet till UR – och tävlar om ett besök av Clara Henry, Johanna Frändén och Nadim Ghazale. Förebilderna, som alla arbetar med skrivande, utmanar eleverna bland annat i att skriva objektivt, få till en röd tråd i texten, föra ett resonemang, skriva nyanserat och använda de och dem på rätt sätt. För att det ska bli roligare att träna är innehållet knutet till deras yrken, och satt i sammanhang som eleverna kan relatera till. 

Utmaningarna är även kopplade till serien Skrivutmaningen och de konkreta färdighetsprogrammen i Skrivjouren, som finns på UR Play, och fungerar som stöd för att utveckla och träna skrivförmågan.

– När vi intervjuade elever och lärare på högstadiet blev det tydligt att det där med formellt skrivande knappast var något som elever gick igång på – eller kände sig särskilt säkra på. Samtidigt såg vi att om skrivandet knöt an till ett ämne man är intresserad av eller kändes verklighetsanknutet på något sätt, då väcktes motivationen hos eleverna. Med Tio sätt att träna skrivstyrka hoppas jag att vi har gjort en aktivitet som passar alla elever i klassrummet, som alla kan ta del av och göra utifrån sina drivkrafter och sina förutsättningar. I slutändan hoppas jag att riktigt många sjundeklassare får öva och öka sin skrivstyrka med hjälp av utmaningarna. Alla kan bli bättre på att skriva formellt, säger Linnéa Hallgren, UR:s projektledare för aktiviteten.

– Att få chansen att vara med och inspirera ungdomar till något så viktigt som skrivande som alltid varit både betydelsefullt och väsentligt för mig är både smickrande och självklart. Goda exempel i samhället måste lyftas fram och i det här fallet blir jag ett av de goda exempel som skrivande hjälpt väldigt mycket. Så det var inget att tveka på, säger Nadim Ghazale.

– Jag älskar effekten det skrivna ordet kan ha, för att inte tala om lyckan att få till en riktigt bra formulering. Jag ville vara med i UR:s projekt och göra mitt för att värna om att nästa generation också lär sig skriva korrekt. Och för att det ska bli lustfyllt är det viktigt att börja i deras egen ände, med ämnen som engagerar trettonåringar på riktigt, säger Johanna Frändén.

Tävlingen vänder sig till sjundeklassare, men alla årskurser är välkomna att arbeta med materialet som finns på UR.se och UR Play.

Lycka till alla sjundeklassare! 

Fler artiklar