Nu rekryteras ny Medieombudsman

Nu söks en efterträdare till nuvarande MO Ola Sigvardsson.

Public service-företagen Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion ingår i det branschgemensamma medieetiska system som utgörs av Allmänhetens Medieombudsman (MO) och Mediernas etiknämnd (MEN).

Annonsen om vad tjänsten innebär, vilka kompetenser som krävs och hur man söker jobbet läser du i sin helhet här.

Sedan 2020 finns det ett samlat, medieetiskt system i Sverige. Det består av Medieombudsmannen (MO), och Mediernas Etiknämnd (MEN). I MO/MEN ingår, vid sidan av SVT, SR och UR också TU – Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, TV4, Journalistförbundet och Publicistklubben. Bakom systemet står också samarbetsorganisationen Utgivarna.

Efter MO:s utredning beslutar MEN om mediet ska fällas för ett publicerat inslag som anmälts och tagits upp för prövning. MEN är sammansatt av representanter för allmänheten och medierna och leds av erfarna jurister. 

Vid sidan av att ingå MO/MEN-systemet prövas inslag från public service-företagen SVT, SR och UR också av Granskningsnämnden inom Myndigheten för press, radio och tv.

Fler artiklar