Orka pluggas bästa tips inför muntliga nationella proven

Känner dina elever sig stressade eller vet inte alls hur de ska förbereda sig inför de muntliga nationella proven? Orka Plugga ger dig de bästa tipsen.

Varje höst är det muntliga nationella proven i svenska, engelska och matematik för eleverna i årskurs 9. Orka Plugga tipsar om strategier inför prov så att dina elever ska känna sig säkrare.

Muntliga nationella i svenska

Tänk på att aktivt lyssna och delta i diskussionen. När man framför en synpunkt är det viktigt att ha belägg för det. Jämför texten eller dina synpunkter med dina egna upplevelser.

Tips

  • Lyssna och delta aktivt i diskussionen
  • Ha belägg för din åsikt
  • Jämför texten och dina synpunkter med egna upplevelser
Orka Plugga/UR

Muntliga nationella i engelska

Tänk på att alltid prata engelska, öva på användbara fraser, lyssna aktivt och ställ följdfrågor, öva på att uttrycka och förklara din åsikt och plugga på synonymer.

Tips

  • Öva på att uttrycka och förklara varför
  • Tänk på att alltid prata engelska
  • Öva på ett par användbara fraser
Orka Plugga/UR

Muntliga nationella i matematik

Öva på att använda rätt matematiska begrepp, som till exempel addera, subtrahera, division och multiplicera. Fyll i andras resonemang och ställ följdfrågor. Öva på att tolka, muntligt presentera och jämföra grafer.

Tips

  • Använd rätt matematiska begrepp
  • Fylla i andras resonemang
  • Ställ följdfrågor
  • Träna på att tolka, muntligt presentera och jämföra grafer
Orka Plugga/UR

Fler artiklar