UR:s Public service-redovisning för 2023 inlämnad

I dag den 1 mars lämnar UR in Public service-redovisningen 2023 till Kulturdepartementet och granskningsnämnden (GRN) vid Mediemyndigheten (tidigare Myndigheten för press, radio och tv).

Med visionen “kunskap för livet” har UR under 2023 nått allt fler med ett kunskapsrikt utbud. Användningen på UR Play har ökat med 11 procent. Även användningen av UR:s publiceringar på externa plattformar ökade under året, sammanlagt med åtta procent varibland UR:s youtubekanaler UR teckenspråk och Hej hej Sverige ökade visningarna med 27 respektive 89 procent. På externa plattformar når UR även de målgrupper som är svåra att nå enbart på de egna plattformarna. 

Hur har det gått för UR under 2023?  

Sett till den ökade användningen av UR:s programutbud och att nästan alla de strategiska målen uppnåtts, mycket bra. Dessutom anser 91 procent av lärarna att UR:s utbud är trovärdigt, 84 procent att det är relevant och 86 procent att det är användbart. Bland allmänheten anser 67 procent att UR:s utbud är trovärdigt och 54 procent att det är relevant, enligt den senaste attitydundersökningen genomförd av Demoskop.

Så ökad användning av och högt förtroende för programinnehållet är viktiga värden att ta med sig in i 2024. Inte minst är det viktigt att påvisa det samhällsvärde UR bidrar med under pågående public service-utredning då UR:s och hela public service-verksamheten är under lupp.

– Mette Hultgren, projektledare och redaktör för Public service- redovisningen

Så gick det 2023 – ett urval 

  • UR sände totalt 355 timmar i Sveriges Radios kanaler och 2 869 timmar i SVT:s kanaler samt Kunskapskanalen, det vill säga totalt 3 224 timmar. Dessutom publicerade UR 155,3 timmar exklusivt på UR Play.  
  • Totala antalet streamingstarter på UR Play ökade med 11 procent jämfört med 2022.  
  • Antalet streamingstarter av radioprogram från UR Play fortsatte att öka, under 2023 var ökningen 12 procent på UR Play webb och med 50 procent på UR Play-appen jämfört med 2022.  
  • 91 procent av lärarna anser att UR:s utbud är trovärdigt. 84 procent att det är relevant och 86 procent att det är användbart. Bland allmänheten anser 67 procent att UR:s utbud är trovärdigt och 54 procent att det är relevant. Därmed är målet, att 53 procent av allmänheten ska anse att UR:s utbud är relevant, uppnått.
  • UR har som mål att sju av tio användare ska anse att UR bidrar till ökad kunskap om källkritik och desinformation. 68 procent anser detta och därmed är målet nästintill uppnått.
  • UR har som mål att nio av tio lärare som använder UR kan tänka sig att rekommendera UR:s utbud till kollegor. Vilket 92 procent av lärarna kan tänka sig. Målet är därmed uppnått.

Om Public service-redovisningen

Public service-redovisningen görs varje år och redogör för hur UR har uppfyllt villkoren i sändningstillstånd, medelsvillkor samt tillgänglighetsbeslut. Samtidigt är redovisningen en möjlighet för UR att beskriva verksamheten. Inte bara utifrån de uppställda villkor och krav som verksamheten delvis är styrd av. Tanken är också att allmänheten, de som betalar public service-avgiften, ska få en bild av verksamheten.  

Fler artiklar