Superföräldrar - fokus på NPF

Föräldraguide: Effektiva NPF-tips från UR för skolan

Ny statistik från Föräldranätverket Rätten till utbildning, avslöjar att en tredjedel av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism och ADHD inte når upp till grundskolans mål.

Att vara förälder till ett barn med NPF kan innebära unika utmaningar, speciellt när det gäller skolgången. I denna djupgående guide delar vi insikter från experter och erfarna föräldrar för att hjälpa dig navigera i skolmiljön med ditt barn.

UR:s talkshow Superföräldrar är en ovärderlig resurs för föräldrar. Programmet, lett av Samantha Coard, en mamma till ett barn med ADHD, belyser de många aspekterna av att ha ett barn med NPF. Speciellt intressant är avsnittet om skolutmaningar, där föräldrar delar personliga erfarenheter och strategier för att stödja sina barn.

Karolina, en av mammorna som medverkar, delar med sig av sin resa med dottern Molly, som går i årskurs 9. Hennes berättelse om Mollys kamp i skolan, från dagliga rutiner till social interaktion, är ett kraftfullt exempel på de utmaningar NPF -föräldrar står inför.

– Det har varit en turbulens sedan dag ett. För Molly krävs det otroligt mycket energi att bara vara i skolan, att passa in, att försöka förstå och hänga med i det sociala spelet, berättar Karolina.

Experttips för effektiv kommunikation med skolan

Retorikexperten Elaine Eksvärd ger konkreta råd för att förbättra kommunikationen med skolan.

Tips

  • Sakframställning över personangrepp: När något går fel, betona vad som gick fel snarare än att peka ut personer. Det hjälper att hålla diskussionen objektiv och konstruktiv.
  • Var förberedd: Innan mötet, skriv ner tre saker du är missnöjd med och tre förslag på förbättringar. Uttryck nyfikenhet om det råder en förtroendekris, till exempel genom frågor som ”Hur tänkte ni här?”
  • Empati för lärare: Det är viktigt att visa förståelse för lärarens situation. De hanterar många elever och föräldrar dagligen. Förmedla att ditt syfte är att lösa problem, inte att attackera.
  • Hantera uppkomna problem: Om vissa frågor inte togs upp i början, fråga i stället ”Hur kan vi förhindra att detta händer igen?”
  • När det gäller skriftlig kommunikation, är det bra att uttrycka sina känslor men utan att skicka det impulsivt. Ett ”skit på dig”-dokument kan vara ett sätt att ventilera frustration utan att påverka relationen med läraren negativt. Det är viktigt att skilja mellan att uttrycka frustration och att kommunicera ett konstruktivt budskap.

Med dessa insikter från Superföräldrar och experttips kan NPF-föräldrar känna sig mer förberedda och stöttade i skolans värld. Vår guide syftar till att stärka samarbetet mellan hem och skola och skapa en gynnsam miljö för alla barns utveckling.

Programtips om NPF på UR Play!

Jobbiga föräldrar

NPF och särskilt stöd

Diagnoser har blivit vanligare på senare år. adhd är vanligast, men även andra diagnoser inom autismspektrat har ökat. Vad ligger bakom detta? Behövs en diagnos för att få särskilt stöd i skolan? Pedagogen Kenth Hedevåg med lång erfarenhet av NPF och skolan gästar Jobbiga föräldrar.

Fatta familjen

Hur är det att ha NPF som förälder?

Hur är det att vara förälder och själv ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Psykolog Stina Hindström och beteendevetare Petra Krantz Lindgren stöttar föräldrar som sliter med vardagsutmaningar när inte kraften och orken räcker till.

Tänk till – våga fråga

Saker du aldrig vågat fråga någon som har adhd

Hur är det att ha adhd? Vad är det mest impulsiva ni gjort? Freja och Timothy svarar på tittarnas frågor om att ha adhd.

Fler artiklar