Bild på Mysia Englund

UR rekryterar innehållschef från Aftonbladet

Det är nu klart att Mysia Englund blir UR:s nya innehållschef för projektområde Ung.

UR befinner sig i slutskedet av en omorganisation med målet att skapa snabbare beslutsvägar och att få in ny kompetens. Det innebär bland annat att bolaget rekryterar sex nya chefstjänster.

Nu är det klart att Mysia Englund blir innehållschef för projektområde Ung. Hon rekryteras från Aftonbladet där hon jobbat i 15 år i olika roller och i dag är senior producent för Aftonbladet TV.

– Mysia har ett publicistiskt driv och gedigen digital kompetens. Detta tillsammans med hennes erfarenhet av ledarskap, projektledning och att jobba mot ung målgrupp blir ett viktigt bidrag till utvecklingen framåt för UR, säger Margaretha Eriksson, programchef.

Som innehållschef för projektområde Ung kommer Mysia Englund ansvara för utveckling och produktion av program till målgruppen.

– Jag ser fram emot att bli en del av UR och bidra till verksamhetens förändringsresa. Den unga målgruppens mediekonsumtion är i ständig förändring. Vår uppgift är att möta dem där de befinner sig och att göra det med ett engagerande och pedagogiskt innehåll som hjälper dem att förstå världen, säger Mysia Englund.

Mysia Englund tillträder tjänsten som innehållschef Ung på UR den 20 september.

Fler artiklar