Bild på Clara Henry, Johanna Frändén och Nadim Ghazale

Välkommen till UR:s skrivaktivitet Tio sätt att träna skrivstyrka!

Vi erbjuder vi alla sjundeklassare att träna skrivstyrka tillsammans med  Clara Henry, Johanna Frändén och Nadim Ghazale.


I en vanlig klass finns elever med helt olika förutsättningar, behov och intressen för det formella skrivandet. Vi är övertygade om att de alla kan bli bättre skribenter och få ökad skrivstyrka – med rätt träning. 

Därför erbjuder vi alla sjundeklassare att träna skrivstyrka tillsammans med författaren och programledaren Clara Henry, sportjournalisten Johanna Frändén och polisen Nadim Ghazale. Clara, Johanna och Nadim har gjort tio stycken skrivutmaningar som du hittar på sidan Skrivutmaningar.

Aktiviteten är avslutad – men du och dina elever kan såklart öva er skrivstyrka med våra utmaningar ändå! 

Vad är Tio sätt att träna skrivstyrka? 

På sidan Tio sätt att träna skrivstyrka  finns tio olika skrivutmaningar i videoform som går ut på att dina sjundeklassare ska hjälpa Clara, Johanna och Nadim med olika skrivproblem. 

Med dessa skrivutmaningar får dina elever öva sig i förmågan att skriva objektivt, få en röd tråd i texten, variera meningar, skriva nyanserat med mera. Kort sagt – förmågor som gör att eleverna får ökad skrivstyrka. 

För att det ska vara extra roligt att öva skrivstyrka finns ett pris: en hel dags skrivinspiration när Clara, Johanna och Nadim besöker den vinnande klassens skola.  

Hur går det till?

Tio sätt att träna skrivstyrka är uppdelad i två faser.

I första fasen skickar du inte klassens lösta skrivutmaningar till UR. Du håller koll på vilka utmaningar ni gör genom att använda mallen här på sidan. I den kryssar du i vad ni övat och hur mycket. På så sätt kan ni följa er egen resa mot ökad skrivstyrka. I mallen ser du vilka förmågor de olika utmaningarna omfattar och ungefär hur lång tid de tar.

Ni behöver inte göra alla utmaningar för att vara med i aktiviteten. Du bestämmer själv om du vill att eleverna ska göra utmaningarna enskilt eller i grupp och på vilket sätt du vill ge återkoppling.

När du känner att ni har tränat er tillräckligt mycket så kryssar du i det färdiga formuläret längst ner på sidan och beskriver dina elevers utvecklingsresa genom att motivera varför just de ska få en skrivinspirationsdag. Sista dag att fylla i formuläret är 15 januari 2021.

Med motiveringen och er träning som grund väljer UR ut de klasser som går vidare till nästa fas: att tillsammans skriva en argumenterande text om varför det är så viktigt att träna skrivstyrka.

Den klass som vi bedömer har skrivit den bästa och mest övertygande texten får besök av Clara, Johanna och Nadim.

Tidsplan för aktiviteten 

12 november 2020:  anmälningstiden avslutas. UR kommer bara bedöma formulär från klasser som anmält sig. Givetvis är inte anmälan bindande på något sätt. Det kostar heller inget att delta.
15 januari 2021:  Sista dag att fylla i klassens tränings- och utvecklingsresa och motivera varför just ni ska få en skrivinspirationsdag.
22 januari 2021:  UR meddelar vilka som går vidare. Dags att skriva en argumenterande text om varför det är så viktigt att träna skrivstyrka.
12 februari 2021:  Sista dag att skicka in den argumenterande texten.
Vecka 10:  UR meddelar vinnare.

Skrivinspirationsdagen äger rum under våren 2021, beroende på hur pandemin utvecklar sig. Skrivinspiratörerna har endast möjlighet att resa inom Sverige.

Fler artiklar