”Vi hoppas att lärare vågar ta upp frågan i klassrummet”

UR:s nya serie ”Allt om porr” vill göra det lättare för lärare att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. Christina Friborg, pedagogisk redaktör på UR, berättar hur serien kan användas i klassrummet.

Hej Christina Friborg! Vilken är din roll på UR?  

– Som pedagogisk redaktör på UR bevakar jag utbildningsvärlden samt ger rådgivning inför och under produktionen av våra program. Jag kommer med tips och råd ur ett lärarperspektiv, och när programmen är klara är jag med och skriver lärarhandledningar. Innan jag började på UR arbetade jag som högstadielärare i SO och spanska i femton år. 

Vad har du gjort i arbetet med programmet “Allt om porr”? 

– Under produktionen av “Allt om porr” har jag varit med och tittat på programmet med lärarglasögonen på. Det arbetet har jag inte gjort själv utan tillsammans med en panel som består av lärare från olika skolor runtom i landet. Lärarpanelen har varit med från början till slut: de har fått bedöma programidén, läsa manus till varje avsnitt och titta på alla klippversioner. Vi har förankrat programmet med lärare hela vägen och alla val är gjorda för att funka i ett klassrum.  

Programmet bygger på elevernas egna frågor som vi besvarat på ett sakligt sätt.

Varför behövs ett program som detta? 

– Vi vet att många unga vill prata med någon vuxen om porr. Vi vet också att många lärare tycker det är jobbigt att prata med sina elever om porr, vilket man numera måste göra enligt den reviderade läroplanen Lgr22. Det är inte alla lärare som har haft sex, samtycke och relationer som ett moment i sin lärarutbildning.

– När nu kraven ökar på att lärare i alla ämnen ska ta upp detta har vi märkt att många känner sig osäkra. Vi har därför valt att låta avsnitten ha olika ämnesingångar, vilket gör det lättare att anpassa undervisningen efter sitt eget ämne. Några avsnitt har ett större fokus på NO, till exempel hur porr påverkar hjärnan. Andra avsnitt har en större koppling till SO med ämnen som ekonomi eller juridik. 

Vad får man som lärare ut av att använda programmet i sin undervisning? 

– Med Allt om porr vill vi ge hjälp och stöd att ta upp ämnet på ett sätt som känns mindre laddat. Vi ger ett kunskapsunderlag som varken uppmuntrar eller moraliserar utan bara säger: såhär ligger det till. Vi vet att ämnesövergripande teman lätt hamnar mellan stolarna, eller slutar som en enda temadag och inget mer. Här tror vi att lärarna vill ha ett så komplett paket som möjligt och att de behöver kunna anpassa undervisningen efter klass och ämne.  

Hur gick det att matcha innehållet mot den nya läroplanen?  

– Läroplanen säger att undervisningen ska “möta frågor som rör sex, samtycke och relationer” och ”stärka [elevernas] förutsättningar att göra självständiga och medvetna val”. Det kan du inte göra om du inte har kunskap om hur det ligger till. Så hela programidén är uppbyggd efter den skrivningen egentligen, framför allt att det ska göras på ett neutralt och sakligt sätt. Tyck vad ni vill om porr, men gör det baserat på kunskap. 

Tanken genom hela serien har alltid varit: “visa inget, men berätta allt”.

Pornografi är ett väldigt laddat men viktigt ämne. Hur tänkte ni när ni närmade er det?  

– Vi frågade gymnasie- och högstadieelever runt om i landet vilka frågor de hade om porr. Vi var rädda att vi kanske skulle få en del flamsiga svar, men så var det verkligen inte; vi fick in väldigt seriösa och viktiga frågor. Programmet bygger på elevernas egna frågor som vi besvarat på ett sakligt sätt. För att göra det har vi tagit in experter som kan prata om ämnet utan att komma med pekpinnar. Vi har även med personer som själva har befunnit sig i porrbranschen och som kan berätta hur det verkligen går till.

– Och nej, serien visar varken porrscener eller naket. Tanken genom hela serien har alltid varit: “visa inget, men berätta allt”. Självklart ska ingen elev tvingas titta på porr i en obligatorisk undervisningsmiljö! 

Hur skiljer sig ”Allt om porr” från resurser som redan finns?  

– Det finns mycket bra läromedel idag som tar upp ämnet sex, samtycke och relationer. På UR har vi många bra programserier som lyfter ämnet ur flera olika perspektiv. Däremot finns det inte så mycket läromedel som handlar om just pornografi och vi såg ett tomrum som vi kunde fylla. Det kändes verkligen som ett klockrent public service-uppdrag. Är det någonstans UR kan göra skillnad för lärarna så är det just här!  

Hur hoppas ni att programmet kommer tas emot av lärare? 

– Vi hoppas att lärarna kan ta emot serien som det hjälpmedel och verktyg det faktiskt är. Att man vågar ta upp den här frågan i klassrummet, och inte bara på biologilektionen utan att man pratar om porr som en del av vårt samhälle idag. Om jag får tala för mig själv hoppas jag också att vi kommer få en del reaktioner, för då har vi varit tillräckligt modiga. 

Hur var sexualundervisningen när du själv gick i skolan? 

– Jag gick i skolan under 70- och 80-talet, och särskilt 70-talet var ju rätt frigjort. Så min sexualundervisning på låg- och mellanstadiet var väldigt frispråkig: vi fick veta och se allt. På högstadiet blev det annorlunda, då fick vi den klassiska NO-läraren som med blossande kinder lärde oss att trä en kondom på en träpinne. Det var större problemfokus i högstadiet — vi blev varnade för könssjukdomar och för att bli gravida, och det implicita budskapet var väl att sex var något man helst skulle låta bli. Det blev lite konstigt när vi kom ifrån det mycket mer frispråkiga låg- och mellanstadiet. 

Vad skulle du ge den för betyg? 

– Om man tar dagens betygsskala: låg- och mellanstadiet får ett B medan högstadiet får ett D, skulle jag säga. 

Se alla avsnitt av “Allt om porr” på UR Play! 


Vad säger den reviderade läroplanen Lgr22?

”Skolan har ett ansvar för att eleverna återkommande under skolgången får möta frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer. Utbildningen ska därigenom främja alla elevers hälsa och välbefinnande samt stärka deras förutsättningar att göra medvetna och självständiga val. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för egna och andras rättigheter och förmedla betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av samtycke. I utbildningen ska maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck kritiskt granskas. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Källa: Skolverket

Fler artiklar