UR:s valsatsning ger barn och unga kunskap och verktyg i demokrati för att kunna påverka

Hur ska barn och unga känna att de kan vara med och påverka den framtid de ska leva i? Det vill UR hjälpa dem med genom nya produktioner som ger kunskap och verktyg i demokrati.

Klimatfrågan blir alltmer akut, ett krig rasar i Europa och flera demokratiska system ser ut att försvagas på många håll i världen. Mot den bakgrunden går alla över 18 år till val i Sverige i höst. Men hur ska alla barn och unga, som kanske ännu inte får rösta, också känna delaktighet och förtroende för att de kan vara med och påverka den framtid de ska leva i? Det vill UR hjälpa dem med genom en rad nya produktioner som ger kunskap och verktyg i demokrati och källkritik på ett engagerande och lättbegripligt sätt.  

– Det har sällan varit viktigare än nu att ge unga grundläggande kunskap i demokrati, därför gör vi ett nyproducerat programutbud med inriktning på både demokratins verktyg, ideologier och källkoll kopplat till valet, säger Margaretha Eriksson, programchef på UR.

UR skildrar barn och unga som påverkat

UR vill ge alla barn och unga möjligheten och förmågan att påverka i frågor som är viktiga för dem och satsar särskilt på innehåll som stärker grundläggande kunskap om demokrati, demokratins verktyg och källkritik.

Våra nyproducerade program skildrar bland annat barn och unga som själva påverkar och påverkas av de demokratiska systemen, så att det är lätt att känna igen sig. Vi har också satsat på att enkelt och tydligt förklara de komplexa system som ligger bakom de politiska systemen, så att alla kan hänga med och förstå. Dessutom hjälper både våra program och pedagogiska handledningar lärare och elever att se samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska budskap och källor.

Program och innehåll för både utbildningen och allmänbildningen

Satsningen innehåller program från förskoleklass till gymnasiet men också allmänbildande serier för den breda publiken, och program som riktar sig till SFI. Här är några av våra nyproducerade program:

Grejen med demokrati
Ett program som introducerar de grundläggande demokratiska begreppen på ett lekfullt sätt för barn i förskoleklass upp till årskurs 3. 9-åriga Mina ställer frågor om bland annat yttrandefrihet och jämställdhet och vad skillnaden är mellan en demokrati och en diktatur egentligen. Hon får hjälp av demokratiexperten Jenny Madestam.

Dröm om demokrati
För årskurs 4-6. En uppdaterad dramatisering av hur ett Sverige utan demokrati skulle kunna gestalta sig år 2040 samtidigt som vi får lära oss om Sveriges konstitution och grundlagar, olika politiska begrepp och kampen om rättvisa villkor på olika områden i samhället. Vi får också träffa människor som påverkar i viktiga frågor, både inom och utom det politiska systemet.

Lilla Aktuellt Skola – valet
På Lilla Aktuellt Skolas enkla och tydliga vis lär vi oss mer om riksdagsvalet, demokrati och politik och hur barn och unga själva kan påverka i stora och små frågor. Serien riktar sig främst till mellanstadiet men kan användas för både äldre och yngre elever.

Demokrati helt enkelt
För årskurs 7-9. Det finns många olika sätt att påverka i en demokrati och i den här serien möter vi unga människor i Sverige som använt sig av demokratiska verktyg, som att bilda en förening, skriva ett medborgarförslag och starta en namninsamling. Serien ger också tips om vad som kan vara bra att tänka på när du vill protestera, demonstrera eller argumentera för en sak som du brinner för.

Ideologierna
En serie som enkelt och översiktligt förklarar för elever i årskurs 7-9 vad en ideologi är, de vanligaste -ismerna, från fascism till feminism, och hur de har påverkat och påverkar samhället och våra politiska partier idag.  

Källkoll Valet
En aktuell viralgranskning om valet för årskurs 7–9. Journalisterna Jack Werner och Åsa Larsson går, precis som i tidigare säsonger, på djupet i nyhetsflödet och granskar virala snackisar som elever och lärare tipsat om. Premiär på UR Play med start vecka 33.

Tänk till – våga fråga
Ta del av olika människors erfarenheter, känslor och tankar när vi ställer frågorna ingen annan vågar fråga. Att ta del av de personliga svaren öppnar möjligheter för fler att känna igen sig, förstå och respektera andra, vilket är grunden i mänskliga rättigheter. Avsett för gymnasiet.

Varför ska jag rösta? 
Många med intellektuell funktionsnedsättning röstar inte i politiska val, så i denna serie får fyra unga med intellektuell funktionsnedsättning utmanas i demokratiska övningar och intervjua politiska högdjur. Serien innehållen även förklarande klipp om demokrati samt personporträtt av människor med med intellektuell funktionsnedsättning som på olika sätt engagerat sig i samhället. För grundsärskola och gymnasiesärskola. Premiär på UR Play och i SVT2 21 augusti.

Samhällskunskap förklarad: politiska skiljelinjer
För gymnasiet. Samhällskunskap förklarad ägnar tre avsnitt åt politiska skiljelinjer i svensk politiks nutidshistoria med fokus på energi-, familje- och kriminalpolitik. Viktiga händelser och begrepp ur det centrala innehållet i samhällskunskap förklaras – och hur de hänger ihop.

Det demokratiska spelet
Ett allmänbildande och underhållande frågesportprogram om demokrati och politik. De tävlande lagen drillas i frågor som rör allt från medborgarförslag och motioner till valaffischer och kampanjlåtar. Lagledare är Martin ”E-type” Erikson och komikern Josefin Johansson. Det bjuds på såväl kunskap som kuriosa – skratt som eftertanke. Leder programmet gör Parisa Amiri och domare är Kalle Lind. Premiär på UR Play och i SVT1 24 augusti.

Min fråga om demokrati
Ny serie för SFI-elever där vi får träffa olika människor som vill veta hur demokratin fungerar i deras nya land Sverige. Är det viktigt att rösta? Var går gränsen för yttrandefrihet? Vad används min skatt till? Det är några av frågorna som deltagarna undersöker och får svar på. Programledare är Dona Hariri. Till serien hör ett pedagogiskt arbetsmaterial som stöttar SFI-elever att aktivt använda det svenska språket för att samtala om, och tillsammans förstå, hur den svenska demokratin fungerar.

Tänk till – ungas röster om valet
Inför valet i september har Tänk till-redaktionen gjort en Novus- undersökning för att se vad svenska ungdomar tycker är de viktigaste frågorna. Det resulterade i fyra program som handlar om kriminalitet, jobb och framtid, skolan och klimatet. Vi hör ungas tankar om hur det är att vara ung i Sverige. Hur ser man på framtiden? Och vad man förväntar man sig av politikerna? Vi får också höra vad de åtta riksdagspartierna har att säga om de olika ämnena. Vad vill de förändra? Och vad skulle de aldrig kompromissa om?

Fler artiklar