Klimatförändringarna och hållbar utveckling är två av vår tids största utmaningar. Men här ryms också möjligheter. Därför satsar vi stort på att producera program inom Hållbart samhälle.

Varför är Hållbart samhälle viktigt för UR?

Agenda 2030 och de Globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Vi ska alla nå målen till år 2030.

De Globala målen – med sina 17 mål och 169 delmål – är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Målen ska skapa möjlighet och framför allt ge kunskap för individen att leva ett mer hållbart liv. 

Detta är förenligt med UR:s särskilda uppdrag: att göra skillnad i kunskap och lärande för den enskilda individen såväl som befolkningen i stort. Därför inkluderar vi Hållbart samhälle i våra satsningar.

Om UR:s arbete med Hållbart samhälle

UR:s programutbud ska adressera samtliga dimensioner för hållbarhet enligt de Globala målen – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I vårt utbud finns kunskapshöjande program om klimat och miljö för flera olika målgrupper: skola, föräldrar och allmänheten. Därtill lägger vi ett särskilt fokus på biologisk mångfald, privatekonomi och psykisk hälsa i våra produktioner.

Läs om det senaste inom Hållbart samhälle från oss

Hitta fakta och handlingskraft

På UR Play har vi samlat alla våra bästa program om klimat, miljö och hållbar utveckling.