Vi har sedan länge skapat program på flera olika språk, däribland de fem nationella minoritetsspråken samt svenskt teckenspråk. Att skapa språkutvecklande och språkförstärkande program är fortsatt ett viktigt område som vi satsar extra mycket på!

Varför är Språk viktigt för UR?

Språket är en väg in i samhället, men det är också en väg ut i livet. Grundläggande kunskaper i skriven och talad svenska är avgörande för alla i vårt land, även för dem som är nya i Sverige.

Att utöver sitt modersmål ha färdigheter i fler språk ses som en viktig kompetens för individen – och för samhället. Vidare är utbudet inom de fem nationella minoritetsspråken samt svenskt teckenspråk viktigt för UR med ett särskilt ansvar för att dessa ska fortleva, utvecklas och föras vidare till nästa generation.

Om UR:s arbete med Språk

UR producerar en mängd program med språket i centrum. Genom ett rikt programutbud på svenska, moderna språk, svenska som andraspråk samt nationella och övriga minoritetsspråk fokuserar vi på att stärka språkutvecklingen. Därtill har vi utvecklat nya programformat i särskilda satsningar riktade till undervisningen i svenska som andraspråk, samt inom läs– och skrivkunnighet för elever i grundskolan.

Läs om det senaste inom Språk från oss

Streama serier på olika språk

Förbättra dina språkkunskaper i svenska, svenska som andraspråk, svenskt teckenspråk, engelska och moderna språk.