the gun

The Gun – en spännande berättelse om sanning och lögn  

The Gun är en ny engelskspråkig serie riktad till elever i årskurs 4–6. Syftet med serien är att genom en spännande och ibland otäck berättelse inspirera till samtal kring teman som vänskap, status, gruppdynamik, eget ansvar, lögn och sanning, rätt och fel.

The Gun tar sin början en tillsynes vanlig fredagseftermiddag som tar en oväntad vändning när Ruby, Cleo och Elijah, som går i samma klass, oavsiktligt kliver in i en komplicerad och potentiellt farlig situation. Efter att ha smugit sig in i sin stängda skola för att arbeta med sitt projekt, stöter de på en övergiven pistol. Vilket leder till en rad händelser som testar deras vänskap, lojalitet och moraliska kompass. 

– The Gun ska stärka engelska språket och behandlar dessutom ett aktuellt ämne; vapen som cirkulerar i samhället. Berättelsen börjar med att tre barn som går i samma klass hittar en pistol gömd på skolgården. Vi hoppas att serien bidrar till reflektioner och diskussioner kring vad som är rätt och fel. Samt hur man bör agera i en komplicerad situation, säger Senem Alp, exekutiv producent på UR. 

The gun: Är det alltid fel att ljuga?

Genom seriens gång, från deras första nyfikna steg in i den stängda skolan till de komplexa utmaningar de möter – inklusive ett ofrivilligt skott som avfyras, en oplanerad natt i skogen, och möten med både vänliga och hotfulla karaktärer – tvingas Ruby, Cleo och Elijah konfrontera sina egna värderingar och moral. Varje avsnitt djupdyker i teman som vänskap, ansvar, sanning och lögn, samt rätt och fel, och ställer frågorna:

  • Är det alltid fel att ljuga?
  • Bör man alltid följa regler?
  • Vad innebär det att vara en ansvarstagande person?  

Historien balanserar skickligt mellan spänning och pedagogik, och visar hur de tre vännerna navigerar genom dessa prövningar. Något som ibland för dem närmare varandra och ibland sätter deras vänskap på prov. Genom sina val och handlingar utforskar de betydelsen av att vara en ansvarstagande individ i en komplex värld. 

– Jag tror att målgruppen kommer tycka att serien är spännande och bra. De kommer känna igen sig i mycket när det gäller vänskap, sen tror jag att var och en kommer fundera över hur de själva skulle ha gjort om de hade hittat ett vapen, säger Senem Alp, exekutiv producent på UR. 

Fler artiklar