Fartfyllt om fysik och kemi i nya serien NO Naturligtvis 

Nu kommer serien NO Naturligtvis, där vi lär oss fantastiska fakta om fysik och kemi tillsammans med programledare Peppe Andersson.

Fysik och kemi hjälper oss att förstå allt från atomernas byggstenar till galaxerna i universum. Samtidigt finns massvis av vardagsexempel på NO, som går att se utan mikroskop eller stjärnkikare. Vi kollar närmare på just detta i det nya programmet NO Naturligtvis för årskurs 4–6. Här ges en enkel och rolig ingång till NO-ämnena för mellanstadiet – som luft, vatten, ljud och ljus, och mycket mer!  

– Serien behövs för att sänka trösklarna till de naturvetenskapliga ämnena. Vi hoppas att med serien kunna visa hur skolämnena och verkligheten hänger ihop, alltså varför det är viktigt att lära sig NO, säger projektledare Mats Sundgren från UR. 

Ger vardagsexempel på NO 

Programledaren Peppe Andersson leder oss igenom det centrala innehållet i ämnena kemi och fysik. Med quiz, intervjuer, och konkreta exempel på fysik och kemi i vår vardag görs komplexa begrepp mer förståeliga. Hon visar även hur frågor kring hållbarhet, hälsa och miljö hänger ihop med dessa ämnen. 

NO Naturligtvis

– Att förstå hur världen fungerar är grundläggande för att kunna fatta rätt beslut. Det hjälper eleven att ta ställning i frågor av etisk och moralisk karaktär och det ger ett rikare liv, säger Mats Sundgren. 

Gör NO enkelt och roligt 

Syftet med programmet är att ge en enkel och rolig ingång till NO-ämnena med fokus på fysik och kemi. Serien fungerar som ett komplement till klassrumsundervisningen genom att presentera bilder, sammanhang och konkreta exempel ur vår vardag. Vi träffar även forskare som berättar mer om sitt expertområde och tydliggör begrepp inom fysik och kemi. 

– Jag hoppas att lärarna ska se serien som ett bra komplement i undervisningen som hjälper dem att åskådliggöra saker som kan verka abstrakta eller svåra att åskådliggöra i klassrummet. Förhoppningsvis kan serien skapa engagemang i ämnena och leda till bra diskussioner i klassrummet. 

Se alla avsnitt av NO Naturligtvis på UR Play! 

Fler artiklar