Åsa Lundell Kommunikationschef

Digitalt utanförskap och väl använd tid – viktiga insikter från årets Svenskarna och internet

Idag kom den – Internetstiftelsen årliga undersökning Svenskarna och internet som kartlägger våra digitala liv.

För mig och mina kollegor, som dagligen arbetar med att nå ut till människor med UR.s viktiga innehåll, är det alltid spännande läsning. Här tänkte jag lyfta några av resultaten som är extra intressanta för UR.

Det är ingen nyhet att Sverige är ett digitaliserat land, och i princip alla (98%) har Internet hemma och 95% använder det. Men det finns faktiskt några grupper som halkar efter och det är främst äldre personer med lägre utbildning och lägre inkomst, som alla har en signifikant lägre användning. Och 1 miljon människor använder inte internet dagligen, och av dessa är knappt 75% äldre än 66 år. Det finns en risk för ett digitalt utanförskap för dessa grupper, något som Internetstiftelsen också konstaterar i sin analys av hur digitala samhällstjänster används. UR har identifierat denna problematik i våra egna behovsanalyser redan tidigare och kommer att lansera flera produktioner under 2020 som syftar till att minska det digitala utanförskapet, särskilt bland äldre.

En ny fråga 2019 som jag tycker är spännande är vilka digitala aktiviteter som upplevs som meningsfulla och väl använd tid, där nyhetsappar ligger i topp, följt av poddar och radioprogram och på tredje plats film/video. Goda nyheter för UR som erbjuder både poddar, radio samt rörlig bild med fokus på lärande.

Att människor söker efter information digitalt är något som UR som medieföretag självklart är medvetna om och förhåller oss till, men det som är extra intressant är att allt fler (drygt 60%) googlar dagligen. Då gäller det att kunna värdera den information som dyker upp, och undersökningen visar att skolan spelar en viktig roll för att utbilda i källkritik – över 60% säger att de lärt sig källkritik där.

UR genomförde nyligen en novus-undersökning som visade på att fyra av tio svenskar uppger att det under de tre senaste åren blivit svårare att kritiskt granska källor som förmedlar nyheter. I gruppen 65-79-år uppger så många som 48% att det blivit svårare att kritiskt granska källor. Undersökningen visar alltså tydliga belägg för att många äldre känner ett digitalt utanförskap (läs mer här). Att lära sig navigera i informationssamhället är en superskill som UR vill bidra med till fler grupper än de som nås av UR:s program i skolan. Vi har därför skapat konceptet Genomskåda som hjälper människor att ta makten över budskapen och enklare skilja på sant och falskt genom innehåll som du hittar här.

Vad händer med användningen av sociala medier? Och kommer meddelandeapparna att ta över från e-posten snart? Läs nästa del av analysen här.


Åsa Lundell Kommunikationschef

Åsa Lundell, fd kommunikationschef

Åsa Lundell har djup kunskap om användarupplevelsen, varumärket och hur man når ut till publiken i alla kanaler. Åsa har lång erfarenhet av ett agilt, datadrivet arbetssätt och djup kunskap om användarbeteenden i en digital värld ifrån sina tidigare roller som affärsutvecklingschef och global produktchef på TradeDoubler och marknadschef för småföretag på PwC. Åsa har varit Kommunikationschef på UR sedan januari 2017

asa.lundell@ur.se


Fler artiklar