När UR är som bäst ger vi både kunskap och hopp!

I år och de närmaste åren gör UR en stor utbudssatsning på hållbar utveckling och hotet mot klimatet.

När FN:s klimatrapport IPCC presenterades i början av augusti blev vi alla påminda om klimatkrisens effekter på flera håll. Det finns många vetenskapliga bevis på att människan har påverkat den globala uppvärmningen.

Med avstamp i den stora samhällsutmaningen och de globala målen i Agenda 2030-arbetet i skolor och samhälle – gör UR i år och de närmaste åren en stor utbudssatsning på hållbar utveckling och hotet mot klimatet.

När vi kraftsamlar kan vi göra skillnad – då bryter vi igenom! Min ambition är att de viktiga, sakliga och opartiska kunskapsprogram vi producerar når ut till så många användare som möjligt!

I det gedigna arbetet som gjorts på UR under förra året med omfattande research, behovsanalys och omvärldsspaning, kan vi konstatera att vi både behöver stötta med kunskapsinnehåll och ge hopp. Att känna hopp blir oerhört viktigt för unga människor att orka ta steg mot ett mer hållbart liv. Det har vi tagit fasta på i vår programproduktion. Konstruktiva nyheter och konstruktivt berättande brukar man prata om i nyhetsvärlden och vårt bidrag till det är att skapa hoppfullt långsiktigt lärande som skapar handlingskompetens. Den effekt som UR vill uppnå på en övergripande nivå är att skapa möjlighet och ge kunskap för individen att leva ett mer hållbart liv.

Vi gör nu programutbud för alla målgrupper, från förskolan till folkbildningen och exempel på några som publicerats är: ”Uppdrag framtid” för åk f-3, ”Sårbara platser” för högstadiet, ”Vår enda jord” för åk 4-6 och sen tidigare har vi flera uppskattade titlar. I år, och flera år framöver, gör vi även en särskild satsning för årskurs 3 när alla treor i hela Sverige får möjlighet att tillsammans göra en insats för planet i aktiviteten ”Klimatkompis”.

Vi kommer fortsätta ta upp olika aspekter på klimatkrisen och producera flera kunskapshöjande program. Det finns många bra idéer på UR.

I början av 2022 kommer vi också vända oss mot en bredare publik med folkbildande innehåll som publiceras i SVT 20.00. ”Klimatkampen” är en realityserie där kända personer får en crash course i att leva hållbart som vi producerar ihop med Jarowskij. Vi tror att intresset för Klimatkampen kommer bli stort, då ämnet och frågor kopplade till klimatet ligger i tiden. Med anledning av klimatmötet i Glasgow denna veckan, har vi uttalat oss på den internationella marknaden.

– Our belief and ambition is that this show will give the audience the knowledge, support and hope they need to start to change their everyday life in a sustainable direction!

Även serien ”Prylberget” tar klimatfrågan in i vardagen där ett antal familjer runt om i Sverige får expertråd på ett lättsamt sätt. Programmet produceras tillsammans med produktionsbolaget Nexiko.

Som sagt, när vi tillsammans kraftsamlar med kunskapshöjande programinnehåll till skolan, den organiserade folkbildningen och allmänheten – och samtidigt ger hopp att kunna förändra – då uppfyller vi verkligen UR:s viktiga uppdrag!


Margareta Eriksson

Margaretha Eriksson, Programchef

Margaretha Eriksson har en gedigen journalistisk bakgrund och kommer närmast från SVT där hon arbetat som nyhetschef på Riksnyheterna, nu senast i en övergripande publicistisk roll som nyhetschef inom SVT:s Lokala nyheter. Tidigare har hon även varit nyhetschef och redaktionell ledare på TV4. Margaretha Eriksson har varit programchef på UR sedan augusti 2019.

margaretha.eriksson@ur.se


Fler artiklar