Per Bergkrantz, tillförordnad vd för UR.

Public service-utredningen viktig för demokratin

Regeringen har nu presenterat direktiven till public service-kommittén som ska ge förslag på vad public service-uppdraget ska innehålla och hur det ska regleras under nästa tillståndsperiod, 2026–2033. 

UR välkomnar att regeringen i direktiven betonar vikten av ett starkt och oberoende public service och vilket demokratiskt värde det har för samhället. Det har aldrig varit viktigare än nu.  

När säkerhetsläget i Sverige skärps och det sker en ökad spridning av desinformation är det avgörande vi alla stärker vår digitala motståndskraft. Att kunna värdera vad som är sant och vad som är manipulation är en demokratisk färdighet som blir alltmer central.  Därför är det positivt att direktiven betonar public services arbete med medie- och informationskunnighet.  

UR har 20 års erfarenhet av att göra kunskapsprogram om källtillit och källkritik för både skolan och allmänheten. Genom att förena journalistik med pedagogik har UR särskilda förutsättningar att bidra. UR har också, tack vare sitt särskilda utbildningsuppdrag, långa programrättigheter genom särskilda avtal, vilket gör att kunskapsprogrammen kan finnas tillgängliga år efter år och även då i händelse av kris. UR har snabbt kunnat ställa om i samband med coronapandemin 2020 och Ukraina för precis ett år sedan. Och UR fortsätter att möta upp behoven i samhället. Just nu görs en extra satsning på kunskapsprogram kring ämnen som yttrandefrihet och totalförsvaret. 

UR:s kunskapsuppdrag – som vilar på utbildning och folkbildning – är en viktig del av kärnan i svensk public service. Det kompletterar det journalistiska uppdraget att belysa och granska samhällsutmaningar till att också bidra till att lösa dem. UR ser positivt på att direktiven fokuserar på folkbildning och journalistik för hela landet. 

UR har hittat fram till unga och unga vuxna som väldigt få andra mediebolag har gjort. Med en ny typ av folkbildningsprogram som är inbjudande, nyfikna och samskapande når UR ut till de unga på de plattformar där de befinner sig. Det går under arbetsnamnet Ung folkbildning och har stor potential att utvecklas vidare. Därför ser UR positivt på att direktiven föreslår en helt teknikneutral reglering. 

Nu startar en otroligt viktig utredning med Göran Hägglund i spetsen, helt central för framtidens demokrati. UR står redo att bidra med underlag och kunskap kring hur vi tillsammans kan arbeta för att både belysa och lösa framtidens samhällsutmaningar.  

Per Bergkrantz, tf vd för UR

per.bergkrantz@ur.se

Fler artiklar