Barn som ritar

När skrivglappet är ett faktum – och vad UR ska göra åt det

I mars i år påbörjade vi på UR en treårig skrivsatsning. Syftet är att stärka elevernas förmåga att skriva med fokus på sakprosa och att kunna förmedla kunskap genom det skrivna ordet. Längs vägen har vi träffat organisationer, företag och myndigheter, läst rapporter och tagit del av forskning och, framförallt, pratat med massor av lärare och elever.

Under mina 15 år som lärare på gymnasiet har jag sett hur elevers skrivförmåga har sjunkit, markant.

Gymnasielärare

Jag skulle vilja lägga tid på att utveckla elevernas skrivande istället för att lägga tid på stor bokstav och punkt.

Svensklärare, åk 7–9

Det är enklare att prata. Att skriva ner, det känns som jag missar så mycket, det känns svårare. Att prata är mycket enklare, lättare att få ut det jag vill säga när jag pratar än när jag skriver.

Elev åk 8

Vi är inte ensamma om att upptäcka att det i Sverige råder en skrivkris. Eller som vi vill kalla det; ett skrivglapp. Ett glapp mellan de höjda kraven på att man ska kunna skriva – och en minskande förmåga att faktiskt kunna uttrycka sig i skrift.

I intervjuer med lärare har vi sett att en bristande språklig förmåga, både vad gäller ordförråd, ordförståelse och grundläggande grammatik, gör att eleven saknar förutsättningar att formulera sig begripligt i text. Det uttrycks av såväl lärare på mellanstadiet som av lärare på högstadiet och gymnasiet. Detta blir ett grundläggande hinder som sedan ligger i vägen för skrivandet genom hela skolgången.

Våra intervjuer med lärare och elever visar också att eleverna behöver få ett tillvägagångssätt för sitt skrivande, oavsett ämne. De behöver verktyg att planera en text, börja en text, avsluta en text, hålla sig till en röd tråd. I skrivprocessen bör också återkoppling ingå som en självklar del. Den hjälper eleven att utveckla sin text och kan komma från en elev, lärare eller någon annan vuxen person.

Vi har sett att unga studenter skriver sämre idag; detta trots att allt fler måste kunna skriva i sina yrken jämfört med tidigare, och att kraven på att man ska kunna uttrycka sig begripligt och korrekt i skrift har ökat såväl i skolan som i arbetslivet.

Utifrån dessa insikter har vi beslutat att vi under 2020 ska producera innehåll som stöttar elevers skrivande på högstadiet. UR ska ge verktyg för ett bättre skrivande men också aktivera eleverna till att skriva på olika sätt. Vi vill ge eleverna en positiv och stimulerande bild av skrivfärdighet; skrivandet är viktigt, det är mindre komplicerat än man tror och det gör skillnad.

Den övergripande effekt vi på UR vill uppnå med vår skrivsatsning, är att minska skrivglappet – alltså glappet mellan krav och förmåga. Men vi kan inte göra det själva och vi hoppas såklart att många fler vill vara med och bidra till att skrivförmågan höjs. Om du har idéer kring vad som behöver göras, eller representerar en organisation som vill vara med och bidra till en lösning, kontakta UR!


Anna Rastner, fd Utbudschef

Fler artiklar