Händer som håller en mobiltelefon

Sociala medier upplevs mindre meningsfulla och playtjänster i hård konkurrens – viktiga insikter från årets Svenskarna och internet

Att e-postens död är betydligt överdriven visar siffrorna tydligt, då nästan alla uppger att de använder e-post och i yrkesverksamma åldrar är det runt 80% som använder mail dagligen.

Men kanske kommer e-postens dominans att utmanas av chatten? De som är unga idag använder chatt/direktmeddelanden i lika stor utsträckning som äldre använder e-post, och kanske kommer det beteende att hänga med dem in i yrkeslivet.

Ökningen för sociala medier har planat ut och bara en fjärdedel av användarna uppger att de tycker att det är meningsfullt att spendera tid på sociala medier. Trots detta använder två tredjedelar sociala medier dagligen och två grupper som i högre grad anser att sociala medier är meningsfulla är de som är födda utanför Norden och studerande. Båda dessa grupper är viktiga för UR och vi vet att det är via sociala medier som vi har möjlighet att nå dem. Två exempel är Orka plugga som på YouTube ger unga tips för att plugga bättre, och Hej hej Sverige på Facebook och Hej hej Sverige på YouTube som en enkel och inspirerande guide till Sverige och det svenska språket för människor som är nya i Sverige.

Den dagliga mediekonsumtionen i Sverige är allt mer splittrad beroende på ålder och sysselsättning. En fjärdedel av de studerande använder traditionell tv dagligen, bland de som arbetar är siffran drygt hälften medan fler än nio av tio av pensionärerna tittar på traditionell tv varje dag. Andelen som använder playtjänster i befolkningen är hög – drygt 80% – men inte mer än 16% gör det dagligen.

Det råder stor konkurrens om tittarna och den tjänst som just nu vinner är YouTube som är den kanal med högst andel daglig användning bland både studerande och de som arbetar. För att nå unga, och i synnerhet män, är YouTube en mycket viktig kanal för videoinnehåll. Och 23% av YouTube-användarna uppger att de tittar på kursmaterial, så efterfrågan på UR:s innehåll finns även där.

Poddar har haft en intressant utveckling de senaste åren med en knapp fördubbling sedan 2015 och 55% uppger nu att de lyssnar på poddar. Över hälften tycker att det är meningsfull tid att lyssna på poddar, särskilt bland de som är högutbildade med höga inkomster och hemmavarande barn.

UR:s flermediala uppdrag som innehåller både tv och radio med ett tydligt lärande gör att vi är bra positionerade i det medielandskap som framträder i rapporten. För människor som vill lägga sin tid på meningsfulla digitala aktiviteter är det viktigt att UR:s innehåll finns inte bara i tv- och radioapparaten, där användningen successivt minskar i alla åldersgrupper utom de allra äldsta, utan också finns digitalt på vår egen playtjänst UR Play och i alla de digitala kanaler där våra målgrupper befinner sig.


Åsa Lundell Kommunikationschef

Åsa Lundell, fd kommunikationschef

Åsa Lundell har djup kunskap om användarupplevelsen, varumärket och hur man når ut till publiken i alla kanaler. Åsa har lång erfarenhet av ett agilt, datadrivet arbetssätt och djup kunskap om användarbeteenden i en digital värld ifrån sina tidigare roller som affärsutvecklingschef och global produktchef på TradeDoubler och marknadschef för småföretag på PwC. Åsa har varit Kommunikationschef på UR sedan januari 2017

asa.lundell@ur.se


Fler artiklar