Kunskap och bildning behöver mer fokus – inte mindre

I ett pressmeddelande kommenterar Sofia Wadensjö Karén Moderaternas mediepolitiska program, som presenterades idag.

Vårt samhälle har aldrig varit i så stort behov av kunskap och utbildning som nu. Samtidigt presenterar Moderaterna sitt mediepolitiska program där det, förutom en rad förslag som inrättandet av interna revisionsfunktioner och skärpt granskning, även föreslås att UR ska avvecklas.

– Vi lever i en tid då kunskap och utbildning behöver mer fokus – inte mindre. Att man då väljer att föreslå en avveckling av ett bolag vars enda fokus är utbildning, folkbildning och kunskap är svårt att förstå, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

I förslaget skriver Moderaterna bland annat: ”Vi har svårt att se att det finns övertygande principiella skäl för att detta [UR:s] uppdrag förutsätter ett särskilt bolag”. Vidare anförs skäl som att det ”rimligen” finns synergi- och effektiviseringsvinster att göra.

– Det är svårt att bemöta förslaget, eftersom det helt saknar analys av UR:s verksamhet och uppdrag. Det är dock viktigt att poängtera att följden av ett sådant här förslag handlar om långt mer än bara UR:s existens. En avveckling av UR skulle komma att beröra en stor del av Sverige – alla barn, lärare och föräldrar – och därför på sikt oss alla. Det är ett djupt olyckligt förslag för alla dem som tror på vikten av kunskap, utbildning och folkbildning, fortsätter Sofia Wadensjö Karén

UR tilldelas 5,2 procent av de medel som finansierar public service-bolagen, det vill säga 454 mkr 2021. För de pengarna levererar UR program som når cirka 2,4 miljoner barn och unga inom förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux och sfi. Samt mellan 150 000 och 200 000 lärare.

De målgrupper som andra medieaktörer har svårt att nå, som exempelvis studieomotiverade ungdomar och nyanlända, har UR framgångsrikt nått med sitt utbildande programutbud. Vidare når UR till exempel både unga och vuxna med programutbud som ger viktig kunskap om desinformation och ryktesspridning.

Under pandemin tog UR direkt en aktiv roll i att stödja elever och lärare i distansundervisning, tack vare att UR är ett lite företag som snabbt kan ställa om verksamheten när behoven förändras.

– Att dela upp UR:s utbildningsuppdrag och försöka överföra vår unika mediepedagogiska kompetens till två olika bolag, där ljud produceras i ett bolag och rörlig bild i det andra, är allt annat än kostnadseffektivt. Vårt utbildningsuppdrag behöver tvärtom hållas ihop – stärkas och ges fullt fokus – nu när stora samhällsutmaningar står för dörren, säger Sofia Wadensjö Karén.


Sofia Wadensjö Karén, vd

Sofia Wadensjö Karén är en sann publicist och djupt grundad i tron på att UR och public service kan göra skillnad i vårt samhälle. Hon är också en bevisat framgångsrik chef och förändringsledare samt utbildad journalist. Bakom sig har Sofia många års erfarenhet från arbete inom publicistik på bland annat Aftonbladet samt som styrelseordförande i samarbetsorganisationen Utgivarna.
Sofia Wadensjö Karén har varit vd på UR sedan våren 2018.

sofia.wadensjo@ur.se


Fler artiklar