Sofia Wadensjö Karén, Vd UR

Föreningen Utgivarna vill uttrycka sitt kraftfulla stöd för Svenska PEN, samt alla de författare, journalister, opinionsbildare eller medborgare världen över som vill uttrycka sina åsikter

Föreningen Utgivarna, som samlar svenska publicister, ser med oro på den eskalerande brist på respekt för yttrandefriheten som den kinesiska ambassaden i Sverige gett uttryck för i samband med utdelningen av Tucholskypriset. Ett pris som delats ut av Svenska PEN sedan 1985 till en förföljd, hotad eller landsflyktig författare eller journalist.

När Kinas ambassadör riktar påtryckningar mot medier såväl som svenska politiker och i diffusa ordalag pratar om ”konsekvenser för Sverige”, handlar det om mer än organisationen Svenska PENs rätt att självständigt fatta beslut om vem som ska få pris, i det här fallet den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai.

Enligt Reportrar utan gränser har pressfriheten i Kina sjunkit. Kontrollen över medborgare och medier med hjälp av data och nya digitala redskap har ökat. Det blir allt svårare för utländska korrespondenter i Kina att göra sitt jobb, och i Sverige sker regelbundet verbala angrepp på svenska medier som anses förmedla fel bild av Kina, en del av dem listade på kinesiska ambassadens hemsida.

Utvecklingen i Kina är relevant att bevaka ur många aspekter. Det Kina gör inom exempelvis klimatområdet kan ge global effekt. För techbranschen är Kina högintressant. Och längs den så kallade Nya Sidenvägen har landet investerat enorma summor i utländska företag, inte minst när det gäller infrastruktur.

Ambitionerna att även exportera en modell av censur och kontroll av det fria ordet är dock ett allvarligt hot mot en global pressfrihet.
Det kan vi aldrig i tysthet acceptera.

Föreningen Utgivarna vill uttrycka sitt kraftfulla stöd för Svenska PEN, samt alla de författare, journalister, opinionsbildare eller medborgare världen över som vill uttrycka sina åsikter.

 • Anna Careborg, Svenska Dagbladet
 • Anne Lagercrantz, SVT
 • Björn Löfdahl, Sveriges Radio
 • Carl-Johan Bergman, Mittmedia
 • Casten Almqvist, TV4
 • Cecilia Roos, UR
 • Charlotta Friborg, SVT
 • Cilla Benkö, Sveriges Radio
 • Hanna Stjärne, SVT
 • Helle Klein, Dagens Arbete
 • Jan Helin, SVT
 • Jeanette Gustafsdotter, TU – Medier i Sverige
 • Jonas Eriksson, TT-gruppen
 • Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter
 • Marcus Melinder, Norran
 • Olov Carlsson, Dagens Samhälle
 • Patrik Hadenius, Utgivarna
 • Sofia Wadensjö Karén, UR
 • Sture Bergman, VK
 • Thomas Mattsson, Expressen
 • Unn Edberg, Vi
 • Viveka Hansson, TV4
 • Åsa Sjöberg, TV4

Publicerat i Dagens Media 21 november 2019


Sofia Wadensjö Karén, vd

Sofia Wadensjö Karén är en sann publicist och djupt grundad i tron på att UR och public service kan göra skillnad i vårt samhälle. Hon är också en bevisat framgångsrik chef och förändringsledare samt utbildad journalist. Bakom sig har Sofia många års erfarenhet från arbete inom publicistik på bland annat Aftonbladet samt som styrelseordförande i samarbetsorganisationen Utgivarna.
Sofia Wadensjö Karén har varit vd på UR sedan våren 2018.

sofia.wadensjo@ur.se


Fler artiklar