I UR:s serie Rättighetsbärarna lyfts barns erfarenheter och berättelser fram utifrån barnkonventionens artiklar. Premiär 13 november. © Foto: Haben Solomon/UR Får endast användas i samband med denna serie.

Om att lyssna – på riktigt!

Nu har vi alla chansen att lyssna och bli omskakade.

50 barn berättar och reflekterar personligen kring FN:s barnkonvention som både fyller 30 år och blir svensk lag 1 januari 2020.

Nu har vi alla chansen att lyssna och bli omskakade.

50 barn berättar och reflekterar personligen kring FN:s barnkonvention som både fyller 30 år och blir svensk lag 1 januari 2020.

Som ny programchef och ansvarig utgivare på UR sedan i höstas har jag torkat tårarna många gånger när jag tittat och diskuterat med teamet i redigeringen.

Redaktionen bakom Rättighetsbärarna har lyssnat på många barn, föräldrar, företrädare för myndigheter och organisationer och de har ett gemensamt budskap som ligger till grund för allt det innehåll vi nu gör – hur lyssnar vi bättre på ALLA barn?

Nu gör vi deras röster hörda och vuxenvärlden får lyssna.

Ordagrant.

Vi utmanar och förnyar TV-berättandet för att bidra till kunskap och på så sätt också hjälpa enskilda barn. Där journalistiken och pedagogiken möts i folkbildningen vill vi göra skillnad.

UR kraftsamlar kring barns rättigheter med TV-program, radioprogram och digitalt innehåll.

Den 13 november har vår serie Rättighetsbärarna premiär men finns redan nu på UR Play. Där finns, förutom Rättighetsbärarna, innehåll om barnkonventionen för många olika målgrupper – från förskole- och lågstadieklassens barn som genom UR:s program får kunskap om sina egna rättigheter, till den vuxna skolledaren, socialsekreteraren eller behandlingsassistenten som behöver kunskap om barnkonventionen i sitt yrkesutövande.

Inför att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 har UR nyproducerat inte mindre 22 timmar som ger olika målgrupper kunskap om konventionen. 22 timmar som gör oss vuxna bättre på att lyssna på barnen – och stärker barnens kunskap om vad de faktiskt har rätt till.


Margareta Eriksson

Margaretha Eriksson, Programchef

Margaretha Eriksson har en gedigen journalistisk bakgrund och kommer närmast från SVT där hon arbetat som nyhetschef på Riksnyheterna, nu senast i en övergripande publicistisk roll som nyhetschef inom SVT:s Lokala nyheter. Tidigare har hon även varit nyhetschef och redaktionell ledare på TV4. Margaretha Eriksson har varit programchef på UR sedan augusti 2019.

margaretha.eriksson@ur.se


Fler artiklar