Kina fortsätter att attackera oberoende journalistik, svenska medieföretag och svenska publicister

Kina fortsätter att attackera oberoende journalistik, svenska medieföretag och svenska publicister. Efter de senaste försöken att försvåra en fri nyhetsförmedling uppmanar föreningen Utgivarna nu Sveriges regering att agera tillsammans med EU för att markera ännu kraftigare mot Kinas försök att påverka pressfriheten.

Utgivarna samlar svenska publicister med huvudmän som TU – Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, TV4, Sveriges Radio, Sveriges Television samt UR.

Gång på gång har Kinas ambassadör Gui Congyou försökt underminera den i Sverige grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten med falska påståenden och hot. Publiceringar har kritiserats, medieföretag har anklagats för att vara partiska och enskilda journalister har pekats ut. Visumprocesser till Kina har tagit tid och ambassaden har i intervjuer, mejl och samtal med företrädare för svenska redaktioner utövat påtryckningar för att påverka innehållet i våra respektive medier. Det är oacceptabelt att världens största diktatur försöker förhindra en fri och oberoende journalistik i en demokrati som Sverige. De upprepade angreppen måste upphöra omedelbart.

Kinas beskickning har beskrivit den svenska tryck- och yttrandefriheten som ”mediatyranni”, och tidigare till och med hotat Sveriges kulturminister Amanda Lind med ”konsekvenser för Sverige” i samband med Svenska PEN:s utdelning av Tucholskypriset till den kinesiskfödde svenske bokförläggaren Gui Minhai.

Utgivarna anser att Sverige nu bör lyfta frågan om Kinas agerande till EU-nivå, och tillsammans med övriga demokratiska EU-länder kraftfullt protestera mot alla former av angrepp mot pressfriheten. Inte bara Sverige är drabbat. Den kinesiska ambassaden i Köpenhamn krävde till exempel i veckan att den danska tidningen Jyllands-Posten ska be om ursäkt till det kinesiska folket för en satirteckning som tidningen publicerade.

Problemen är redan väl kända: Kina placerar sig som nummer 177 av 180 länder på Reportrar utan gränsers (RUG) Pressfrihetsindex för 2019. I RUG-rapporten ”Kinas strävan efter en ny global medieordning” slås det fast att kinesiska myndigheter använder utpressning, hot, våld och trakasserier för att tysta journalister i demokratiska länder. Enligt rapporten riktas attackerna mot medier i stort, från frilansreportrar till stora medieföretag, från förlag till sociala medier.

I december presenterade internationella Committee to Protect Journalists (CPJ) en rapport om hur Kina underminerar pressfrihet i Hongkong och Taiwan.

Utgivarna anser därför att den svenska regeringen bör ta initiativet till att agera internationellt för att med gemensamma protester och konkreta åtgärder försvara press- och yttrandefrihet.

 • Anna Careborg, Svenska Dagbladet
 • Anne Lagercrantz, SVT
 • Björn Löfdahl, Sveriges Radio
 • Carl-Johan Bergman, Mittmedia
 • Casten Almqvist, TV4
 • Charlotta Friborg, SVT
 • Cilla Benkö, Sveriges Radio
 • Hanna Stjärne, SVT
 • Helle Klein, Dagens Arbete
 • Jan Helin, SVT
 • Jeanette Gustafsdotter, TU – Medier i Sverige
 • Jonas Eriksson, TT-gruppen
 • Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter
 • Marcus Melinder, Norran
 • Olov Carlsson, Dagens Samhälle
 • Patrik Hadenius, Utgivarna
 • Sofia Wadensjö Karén, UR
 • Sture Bergman, VK
 • Thomas Mattsson, Bonnier News
 • Unn Edberg, Vi
 • Viveka Hansson, TV4
 • Åsa Sjöberg, TV4

Sofia Wadensjö Karén, vd

Sofia Wadensjö Karén är en sann publicist och djupt grundad i tron på att UR och public service kan göra skillnad i vårt samhälle. Hon är också en bevisat framgångsrik chef och förändringsledare samt utbildad journalist. Bakom sig har Sofia många års erfarenhet från arbete inom publicistik på bland annat Aftonbladet samt som styrelseordförande i samarbetsorganisationen Utgivarna.
Sofia Wadensjö Karén har varit vd på UR sedan våren 2018.

sofia.wadensjo@ur.se


Fler artiklar