UR delar ut pris till Årets Nya Lärare

Varje lärare bidrar till elevernas växande, och därmed även till vårt framtida samhälle.

”Vad du än gör, sluta aldrig att skriva!”
Det är sista veckan i nian. Min svenskalärare har precis fått tyst på oss. Nu sätter hon sig på sniskan på sidan av katedern och, med ena foten i golvet, tittar hon uppmärksamt ut över klassen.

”Nu ska ni få med er några ord ut i livet. Var och en av er.”
Så börjar hon. Elev efter elev får veta vad just han eller hon ska vara varsamma kring, bygga vidare på och ge syre. Alla lyssnar vi uppmärksamt.

Redan ett par veckor tidigare har hon berättat att vi skulle få ett ord på vägen, att hon gör så med alla sina niondeklassare. Nervösa och samtidigt förväntansfulla har vi gått till vår sista lektion med henne. Törstande efter att bli sedda. Livrädda inför att bli sedda.

När turen kommer till mig, vilar hon sin blick i min när hon med emfas uttalar den korta meningen –”vad du än gör, sluta aldrig att skriva!”

Att vara lärare är att kunna göra stor skillnad i enskilda personers liv. Och detta i ett skede där vi alla är som allra mest mottagliga. Det är att varje dag stå inför ett antal barn och unga som försöker hitta sitt eget sätt att lära, att utvecklas och att ta sig an relationer – ja, faktiskt att forma hela sin tillvaro. Att finnas där genom att utmana lagom, hitta rätt pedagogiskt angreppssätt för varje enskilt barn och dessutom locka fram varje barns sanna jag är det finast tänkbara uppdraget en vuxen person kan ha.

Men många lärare idag, nya lärare i synnerhet, upplever sitt yrkesliv som stressigt och utmanande. Steget från universitetsstudierna till klassrummet är stort. I det steget vill UR finnas för att kunna ge inspiration och stöd.

Vårt land står dessutom inför en stor samhällsutmaning när många erfarna lärare snart går i pension och vi riskerar att hamna i en situation med lärarbrist. Därför gör UR allt för att bidra till att fler väljer läraryrket samt för att understödja och inspirera nya lärare i deras första år i yrket. Vi stöttar genom genomarbetade lärarhandledningar till våra engagerande program, genom inspirerande och professionella tips och råd i olika digitala kanaler, genom fördjupande program som nylanserade Skolstudion –och nu även genom att dela ut det här priset, ”Årets Nya Lärare”.

Varje lärare bidrar till elevernas växande, och därmed även till vårt framtida samhälle. Därför känns det fantastiskt att genom det här priset – och genom att sända och sprida Lärargalan – få möjligheten att lyfta fram och hylla en del av alla de lärare som gör skillnad för så många barn och unga. Som gör skillnad på samma sätt som kraften i min svenskalärares ord många gånger har påverkat mitt liv.

Exakt vad några ord kan betyda för hur ett liv kan te sig är ju omöjligt att reda ut. Men frågan är om jag suttit just här, just nu, och skrivit just detta om jag inte fått de orden med mig.


Sofia Wadensjö Karén, vd

Sofia Wadensjö Karén är en sann publicist och djupt grundad i tron på att UR och public service kan göra skillnad i vårt samhälle. Hon är också en bevisat framgångsrik chef och förändringsledare samt utbildad journalist. Bakom sig har Sofia många års erfarenhet från arbete inom publicistik på bland annat Aftonbladet samt som styrelseordförande i samarbetsorganisationen Utgivarna.
Sofia Wadensjö Karén har varit vd på UR sedan våren 2018.

sofia.wadensjo@ur.se


Fler artiklar