Sofia Wadensjö Karén, vd och Per Bergkrantz, vice vd.

UR kan öka förtroendet för seriös journalistik

Sverige har fått en ny kulturminister – Parisa Liljestrand. UR välkomnar henne till posten och ser fram emot en fördjupad diskussion om hur UR med sitt unika uppdrag fortsatt kan bidra i samhället.

UR har ett unikt uppdrag och en unik kompetens. Möjligheterna med UR:s särskilda kunskapsuppdrag är enorma. Det skriver UR:s vd Sofia Wadensjö Karén och vice vd Per Bergkrantz när de ger den nya kulturministern Parisa Liljestrand tre saker att tänka på inför kommande public service-utredningen, i en artikel på Expressen debatt (20/10 2022).

Grattis till kulturministerposten Parisa Liljestrand! Många stora kulturpolitiska frågor väntar på ditt bord, frågan om framtidens public service är en av dem.

Med din bakgrund som lärare och rektor är vi övertygade om att just du, på ett djupare plan, förstår vikten av det unika kunskapsuppdrag som Utbildningsradion (UR) har. Som enda medieaktör i Sverige förenar vi journalistik och pedagogik. Vi producerar radio- och tv-program som ger alla människor i vårt samhälle ny kunskap.

I allt vi gör utgår UR från att bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar. Den övergripande och helt avgörande samhällsutmaningen ur vårt perspektiv är att bidra till att minska kunskapsklyftorna i vårt samhälle. Vi vet att graden av utbildning och kunskap är helt avgörande för vilket samhälle vi har i morgon. På UR vill vi att alla – oavsett förutsättningar – ska få samma möjligheter att klara kunskapsmålen i skolan. Ingen ska behöva stå utanför samhället på grund av bristande kunskap.

Möjligheterna är enorma

Möjligheterna med UR:s särskilda kunskapsuppdrag är enorma. Vi hoppas att du tar följande punkter i beaktande när du nu ska skriva direktiven till den kommande public service-utredningen.

1. UR kan möta tendenser till misstro mot fakta och vetenskap i samhället. De tendenserna har på olika sätt försvårat möjligheten att möta samhällsutmaningar som vi stått inför de senaste åren. Med ett tydligare vetenskapsuppdrag i framtida sändningstillstånd kan UR på ett pedagogiskt och fördjupande sätt förklara och sprida svensk forskning, till både breda och specifika målgrupper.

2. UR kan öka det långsiktiga förtroendet för medier och seriös journalistik, genom att ytterligare utveckla vår verksamhet mot den unga målgruppen 16–25 år. Det här är en grupp som alla medieaktörer försöker nå men som UR har en unik, och etablerad relation till. Den demokratistärkande effekten går inte att överskatta. Med ett teknikneutralt uppdrag kan vi ytterligare nå ut med ung folkbildning till denna viktiga målgrupp.

3. UR kan utbilda både unga och äldre med hur man genomskådar desinformation. Den digitala utvecklingen har förändrat vårt samhälle i grunden och behovet av medie– och informationskunnighet (MIK) har ökat enormt. UR har redan ett gediget utbud för att stärka medie– och informationskunnigheten hos såväl barn och unga som en vuxen allmänhet. Men vi ser att det behöver göras fler insatser. Därför bör MIK vara ett särskilt uppdrag för UR i framtida sändningstillstånd.

UR:s kunskapsprogram bildar alla, både gammal och ung. UR gör dessutom program för grupper i vårt samhälle som många andra bara gör journalistik om. Som exempelvis särskolan, nationella minoriteter och nyanlända. Grupper som kanske inte alltid har den starkaste rösten i samhällsdebatten men som också har rätt till utbildning och kunskap – för att vi tillsammans ska kunna bygga ett starkt samhälle.

Som lärare och rektor vet du förstås allt om detta. Och kanske har du redan tankar kring att UR borde få ett ännu större kunskapsuppdrag i framtiden. Vi välkomnar dig till posten som kulturminister och ser fram emot en fördjupad diskussion om hur UR fortsatt kan bidra till att minska kunskapsklyftorna i samhället.


Sofia Wadensjö Karén, fd vd

Sofia Wadensjö Karén var vd på UR från våren 2018 till 15 december 2022.Per Bergkrantz, vice vd

per.bergkrantz@ur.se


Fler artiklar