En bro av poesi

Under hösten 2021 skickas poesiantologin En bro av poesi till landets alla lågstadieskolor och dikterna blir en serie på UR Play.

En bro av poesi är namnet på en ny programserie från UR som publiceras i augusti och en poesiantologi från Svenska Akademien som landets alla sexåringar kommer få i sin hand lagom till skolstart i augusti 2021.

Syftet med UR:s serie och poesiantologin är att på ett enkelt och lustfyllt sätt skapa intresse för poesi och stärka skolornas språk- och läsfrämjande arbete. Poesiantologin innehåller 60 nyare och äldre svenska dikter som Svenska Akademien sammanställt och som skänks till landets alla sexåringar. För initiativ och urval står Anna Nordlund, docent i litteraturvetenskap och lektor i didaktik vid Uppsala universitet och Ann Boglind tidigare lektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet.

UR:s serie En bro av poesi innehåller 10 animerade och dramatiserade dikter ur poesiantologin. Programmen är tänkta att vara en igångsättare för arbete med poesi som genre och som inspiration för det egna skapandet med ord, rytm och rim. Fokus är också språkkunskaper där ord sätts i en kontext som talar till både språkkänslan och fantasin. Målsättningen är att programmen ska fungera precis lika bra för barn som läser, som för dem som ännu inte knäckt läskoden. De kan användas i svenska, svenska som andraspråk, estetiska ämnen och ger även möjligheter att arbeta ämnesövergripande med poesi.

Första dikten publiceras 23 augusti på UR Play. Därefter publiceras en dikt i veckan på UR Play i 10 veckor framöver. Till dessa animerade och dramatiserade dikter kommer det finns en lärarhandledning som Anki Källman och Annelie Wahlsten skriver, båda är förstelärare i åk F-3, med uppdrag inom språk-/läs-/skrivutveckling i Mullsjö kommun och 2019 tilldelades  de Svenska Akademiens svensklärarpris.


Låt eleverna skapa en egen poesibok

Kanske vill du och dina elever skapa egna poesiböcker?
UR har tagit fram ett kopieringsunderlag i form av bokomslag och boksidor för att inspirera till skrivandet av egen poesi.


Lärarfortbildande programtips

Hur arbetar kollegor på andra skolor med språket och läsning i de yngre åldrarna?
Lärarfortbildande program om hur du kan arbeta språkberikande i klassrummet hittar du här:

Språket i ämnet : Att skriva sig till läsning – ASL

Språket i ämnet : Läsfixarna kan man räkna med

Barnet och orden – om språk i förskolan : Lära läsa tidigt

Barn av sitt språk : Hela skolan läser

Skriv ord som känns


Till serien Skriva ord som känns – som är en serie för grundsärskolan, finns förutom en bra lärarhandledning även inspirerande arbetsblad med tips på roliga övningar för att komma i gång med att skriva egna dikter. Övningarna i arbetsbladen går lätt att anpassa utifrån eleverna ålder.

Fler artiklar