Hédi Fried

En viktig röst har tystnat!

Hédi Fried, en av Förintelsens överlevande, finns inte längre med oss. I föreläsningen Skärvor av ett liv hör vi henne berätta om sina upplevelser i koncentrationslägren.

Vi som lever nu har alla en viktig uppgift, var Hédi Fried noga med att påpeka, och det är att vårda demokratin. Att uppmärksamma oss alla på demokratins skörhet var det som gav henne ork att åka runt i skolor och berätta om Förintelsen, trots att det var smärtsamt för henne att minnas nazismens grymheter och tågresan som tog henne och hennes familj till Auschwitz.

– Jag hoppas att alla som hör mig ska se till att demokratin i Sverige, i Europa och i hela världen kan ha en framtid. Demokratin måste man arbeta för. Vi ska inte tro att vi lever i en demokrati som finns här för evigt, vi kan förlora den om vi inte anstränger oss, säger Hédi Fried i föreläsningen Skärvor av ett livUR Play.

Vi har alla ett ansvar att säga ifrån

Hédi Fried insåg vikten av att förmedla till unga att det som hände för länge sedan kan hända igen, och igen. ”Allt kan hända överallt. Det måste vi komma ihåg.” Att tro att krig och förföljelser bara sker på andra platser i världen är en farlig villfarelse menade hon. Det kan hända även här.

För att inte liknande förföljelser ska kunna ske igen måste vi fortsätta berätta om det som hände och lära oss att förstå oss själva och våra fördomar. Det kan vara fördomar som vi ärvt och som vi kanske inte reflekterat över. Om vi vet vilka fördomar vi bär på så behöver vi inte låta dem styra vårt agerande – det var en viktig uppmaning som Hédi Fried förmedlade i sina möten med elever.

Hör fler berättelser i samtalsserien Förintelsens överlevare berättar på UR Play.

Den farliga tystnaden

Ondska och godhet finns inom oss alla menade Hédi Fried. Vi förmår alla att göra goda och onda gärningar. Det finns en tunn skiljelinje, men vi har alla en möjlighet att alltid göra ett val. Och vi måste våga använda oss av det valet – att inte bli åskådare när vi ser att oförrätter sker, om någon mobbas, misshandlas eller far illa. Eller att våga säga ifrån när demokratin hotas. Att våga följa det som vårt hjärta säger och inte det som makten dikterat åt oss.

Hédi Frieds ständiga uppmaning till alla elever hon mötte ”Var aldrig, aldrig, en åskådare”. Istället menade hon att vi ska våga välja att vara en hjälpare och inte bli en tyst förövare. Det kan vara det bästa verktyget för att förhindra att framtida massmord och förföljelser sker.

Vi kan alla leva upp till Hédi Frieds viktiga uppmaning ”Vi måste alla lyssna och berätta vidare och förhindra att det händer igen”, genom att ta del av berättelser från andra som överlevt Förintelsen. Några få av dem lever fortfarande och berättar i föreläsningsserien Förintelsens överlevande berättar sina egna historier från det största brottet mot mänskligheten. Samtalen är inspelade av Föreningen Förintelsens överlevande.

Streama fler program om Förintelsen och demokrati på UR Play

Fler artiklar