Hej där, Anki Bergström och Malin Bengtsson, lärare i årskurs 1!

Lärarkollegornas idé ledde till nya flanofigurer – ett populärt komplement till Djuren på Djuris börjar skolan.

Hej där, Anki Bergström och Malin Bengtsson, lärare i årskurs 1 på Vidhögeskolan i Veddige och hängivna användare av Djuren på Djuris – ni hörde av er till oss på UR med ett speciellt önskemål…? 

Vi använde Djuren på Djuris jättemycket i vår förskoleklass under förra läsåret för att lägga en bra värdegrund inför våra kommande år tillsammans. Då har vi även haft stor nytta av de flanofigurer som hör till serien i kombination med handledningens symboler som visar olika känslouttryck. Men när Djuren på Djuris börjar skolan kom så fanns inte de nya karaktärerna som flanofigurer. Synd tyckte vi, för det betydde att vi inte kunde fortsätta jobba med programmen på samma sätt som tidigare.  

Vi på UR gillade verkligen er idé – så nu tagit fram fler flanofigurer på Majs, Kazoo, Bonnie, Janni och Satsumas med sina nya, snygga glasögon! 

Fantastiskt! Då kan vi fortsätta jobba på samma grundläggande sätt med Djuren på Djuris som tidigare även nu i årskurs ett. Passar jättebra nu efter sommarlovet också, då har många elever kommit ur sina rutiner. Vi har sett att tidiga insatser av ett arbete med värdegrunden gynnar det framtida läsåret genom att det blir mindre konflikter och ger oss mer tid till undervisningen.  

Kompisgänget från Djuren på Djuris har börjat skolan.

Hur började ert arbete med Djuren på Djuris?

Vi lade ner mycket tid på värdegrundsarbetet redan från början i förskoleklass. Det var mycket konflikter, och vi kände att vi inte kunde lägga en kvart efter varenda rast på att hantera det. Med Djuren på Djuris kunde vi börja koppla händelser i avsnitten till elevernas egen vardag och visa på ett konkret sätt hur olika beteende till exempel kan göra andra arga eller ledsna. Vi märker en enorm skillnad i hur eleverna kan sätta ord på sina känslor, hur de är mot varandra och hur de tar ansvar för varandras mående. Det är jättehäftigt! 


Vid första anblick kan serien verka lite barnslig men vi har märkt att den passar barnen i de lägre åldrarna utmärkt, även säsong 1 som utspelar sig i förskolans värld då samma konflikter uppstår i skolan. Den hjälper eleverna att enklare förstå att handlingar kan få konsekvenser för andra och att ord/ageranden kan skapa olika känslor hos oss. Djuren på Djuris bidrar till en förståelse och en igenkänning som ger upphov till bra samtal efteråt. 

På vilket sätt är flanofigurerna ett bra komplement? 

Vi tror att många kanske använder Djuren på Djuris på ett förenklat sätt, att man använder den som en pausfilm istället för att arbeta med innehållet på ett djupare plan då det händer så mycket i avsnitten som behöver följas upp. 

Vi har själva skrivit ut och laminerat flanofigurerna och satt magneter på baksidan för att kunna använda dem på whiteboardtavlan. Eleverna har sedan fått flytta runt figurerna på tavlan, lite som ett rollspel för att lyfta fram fokusområdet för avsnittet. Vad hände i avsnittet? Vilken/vilka känslor hade karaktärerna? I en elevgrupp finns det ju dessutom ofta både barn med NPF-diagnoser och språksvårigheter. En del lär sig genom att prata om saker, några genom att titta på film och andra genom bildstöd och dramatisering av händelser. 

Vi har förresten också använt Lonnie-figuren när eleverna inte har lyssnat på oss för att visa att både barn och vuxna har känslor och kan bli både arga och ledsna till exempel. 

Har ni någon favorit bland Djuris-karaktärerna? 

Lonnie, ha ha! Men vi älskar ju Satsumas också! Och Ull, och Fiolin. Nej, det är jättesvårt att välja.


Streama Djuren på Djuris börjar skolan på UR Play!
Här finns flanofigurerna från Djuren på Djuris börjar skolan.
I handledningen till Djuren på Djuris första säsong finns fler flanofigurer.

Fler artiklar