Bild på Programledaren Jenny Reichwald

Ny serie stöttar lärarna genom digitaliseringen av skolan

Nu kommer en ny serie om digitaliseringens möjligheter och fallgropar, för den lärare som behöver stöd i den snabba förändringen.

Våren 2020 blev omtumlande för såväl lärarkåren som eleverna. När delar av undervisningen på kort tid flyttade från fysiska klassrum till internet, ställdes många lärare inför stora omställningar.

Vilka möjligheter och risker finns det med AI i skolan? Hur påverkas relationen mellan elev och lärare när de fysiska mötena upphör eller minskar? Att skriva för hand eller på dator, hur påverkar det lärandet? Och vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att läsa en digital bok istället för en fysisk?

Det här är några av de frågor som lyfts i vår nya serie Skolstudion. Serien ska stötta lärarna genom den pågående digitaliseringen, en förändring som varit på gång länge men som accelererats under coronapandemin.

– I Skolstudion vill vi ge lärarna de mest relevanta experterna och en omvärldsanalys kring den snabba digitaliseringen i skolan som pågår just nu, säger Margaretha Eriksson, programchef på UR.

Programledaren Jenny Reichwald, själv lärare på högstadiet, guidar lärarna genom digital undervisning och teknikutmaningar, och ämnesdidaktiska samtal varvas med konkreta exempel. Programmet tar upp olika aspekter av hur digitaliseringen påverkar undervisningen och eleverna; både hur det ser ut idag och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Några av de experter, forskare och pedagoger som besöker Skolstudion och delar med sig av sin kunskap är hjärnforskaren Katarina Gospic, IKT-pedagogen Anders Renström och psykologiprofessorn Idor Svensson.

Serien går att se på UR Play med start 12 november. Under hela hösten publiceras två avsnitt i veckan med fokus på aktuella frågor och forskning inom digitaliseringen.

Se Skolstudion på UR Play

Fler artiklar