UR och SVT

UR och SVT lanserar nyheter för tonåringar 

Lilla Aktuellt får ett storasyskon. I höst lanserar UR och SVT tillsammans ett nytt nyhetserbjudande som riktar sig mot unga. En gemensam redaktion kommer att publicera dagliga nyheter direkt till tonåringar och göra ett aktualitetsprogram på veckobasis för högstadiet och gymnasiet. Dessutom kommer olika fördjupande reportage att publiceras varje vecka.

– Att UR och SVT Nyheter samarbetar för att ge fler elever och tonåringar nyhetsinnehåll är ett styrkebesked för public service, säger Margaretha Eriksson, programchef på UR.  

Satsningen syftar till att erbjuda trovärdiga, målgruppsnära och relevanta nyheter för unga. En målgrupp som annars ofta är hänvisade till algoritmernas urval av innehåll i sociala medier.  

Den nya redaktionen kommer bestå av medarbetare från både UR och SVT och kommer ha sin bas i UR:s lokaler. Projektledaren kommer från SVT. 

– Med detta nya nyhetsuppdrag vill vi bygga en trovärdig fyr för unga som i övrigt konsumerar mycket innehåll på plattformar där det är svårt att veta vad man kan lita på, säger projektets ansvarige och exekutiva producent Matz Lundin.    

UR och SVT har flera pågående samarbeten, däribland Lilla Aktuellt som riktar sig till barn och nyligen prisades för ”att i turbulenta tider ha etablerat sig som en pålitlig trygghet”. Den nya satsningen med tonåringar i fokus har efterfrågats av många.      

–  Vi ser ett ökat behov från lärarna att diskutera och förklara nyhetsnära samhällshändelser i klassrummet i en tid med allt fler kriser och oro i världen. Därför är det mycket glädjande att vi kan inleda ett nytt samarbete med ambitionen att erbjuda ett efterfrågat aktuellt innehåll för högstadiet och gymnasiet, säger Margaretha Eriksson.    

Den nya nyhetsverksamheten springer ur tidigare utvecklingsprojekt som Nyheter i klassrummet (också kallat för Aktualitetsbanken) vilket leddes av Mathias Engstrand och Madelen Sjöberg tillsammans med bl.a. Christina Friborg och Louise Josborgsamt Högstadieutredningens arbete där behov av bland annat nyheter för högstadiet slogs fast. Här arbetade bland andra Christina FriborgJon Leck och Tobias Boström.  

Satsningen ligger i linje med båda bolagens uppdrag och förenar både UR:s och SVT:s styrkor i en gemensam ansträngning att ge Sveriges tonåringar bästa möjliga nyheter.   

Fler artiklar