Våld i parrelationer börjar redan på högstadiet – och unga vill ha kunskap

Fyra av tio unga har upplevt våld i en parrelation – samtidigt säger mer än hälften som utsatts att de undvikit att berätta om det för sin familj.

Våldet börjar tidigt, två av tre av de som utsatts upplevde det redan under skoltiden. Nära sju av tio säger att vill ha kunskap om osunda och sunda relationer i skolan. Nu satsar vi på att ge ungdomar, unga vuxna, föräldrar och skolpersonal kunskap om att förebygga våld och se de tidiga tecknen på en osund eller destruktiv relation.

Våld i parrelationer förekommer inte bara bland vuxna. Det sker även bland unga. UR lät Novus göra en undersökning bland 1014 unga i åldrarna 18-25 år om våld i ungas parrelationer. Den visar att så många som fyra av tio som haft en relation utsatts för någon form av våld från sin partner.

Vad är våld?
Våldet kan bestå av verbala kränkningar, förödmjukelser, begränsningar, hot, förbud, digitalt, sexuellt och fysiskt våld. Var fjärde har varit med om psykisk misshandel – att en partner vid upprepade tillfällen sagt saker som kränkt, hånat, nedvärderat eller förödmjukat dem. En av 10 unga kvinnor har utsatts för fysiskt våld av sin partner.

Det börjar redan i skolan – och man vill inte berätta
Och våldet börjar tidigt – 66 procent av de som utsatts för någon form av våld upplevde detta under skoltiden. För var femte skedde det redan i högstadiet eller tidigare. I 44 procent av fallen gick förövaren i samma skola. Samtidigt säger mer än hälften som utsatts att de undvikit att berätta om det för sin familj.

Unga vill ha kunskap i skolan
Våldet finns i ungas parrelationer – och unga själva efterfrågar kunskap och utbildningsinsatser. En majoritet av de unga i vår undersökning, nära sju av 10, tycker att de borde fått kunskap om vad som är en sund eller osund relation i skolan. Flera lyfter fram att det borde vara en del av sex- och samlevnadsundervisningen.

”Prata om det i skolan och speciellt på gymnasiet där man borde få diskutera tillsammans med sina kompisar vad som är ok eller inte. Då kan man oxå sänka tröskeln till att börja våga berätta om man är i en sån relation. Satsa på skolan!” 

Så svarar en person i undersökningen på frågan om hur man kan förebygga och hjälpa unga som hamnat i osunda relationer.

– Unga efterfrågar mer kunskap och samtal om våld i parrelationer i skolan och det är precis vad vi vill bidra till med våra produktioner i ämnet. Alla behöver kunskapen – offer, åskådare och förövare, säger Sofia Wadensjö Karén, vd på UR.

UR:s satsning på kunskap om våld i ungas parrelationer
Vi gör totalt fyra produktioner som alla har syftet att ge kunskap. De finns på UR Play från 17 maj.

Dör för dig
Minidramaserien riktar sig till gymnasieelever och är gjord för undervisning i gymnasiet. Den handlar om att vara kär, men bli mer och mer kontrollerad av sin pojkvän. Serien passar väl in i de nya skrivningarna om sexualitet, samtycke och relationer på gymnasiet. Dör för dig visar de förutsägbara varningstecknen på att en relation är osund – om svartsjuka, kontroll, utbrott och samtycke. Till serien finns en lärarhandledning.

Våra unga och våldet
Vi träffar två föräldrar som berättar om dotterns relation som var både osund och farlig, och hur de till slut lyckades hjälpa henne att ta sig ur förhållandet. Experter och forskare fördjupar och ger råd.

Toxic – berättelserna
En podddokumentärserie med ungas verkliga berättelser från destruktiva och våldsamma relationer.

Toxic – om relationer, gränser och våld
En poddserie om varningssignaler och tidiga tecken på en osund relation

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av UR i oktober 2020. Intervjuer har gjorts med 1014 personer i åldern 18–25 år med en deltagarfrekvens på 58 procent. 

Fler artiklar