UR och Världens barn samverkar även i år 2021

Världens Barn är en av Radiohjälpens insamlingskampanjer. Deras fokus är att jobba för att förbättra förutsättningarna för barn som lever i utsatthet.

UR samverkar med Världens barn genom att varje år göra lärarhandledningar som stöttar kampanjen.

I årets kampanj kan skolorna ta sig Jorden runt för världens barn. Konsekvenserna av pandemin slår hårt mot barn. I många länder har skolorna helt stängt ner, med risk att eleverna aldrig återvänder. Färre barn vaccineras mot sjukdomar och fler barn än tidigare utsätts för våld och andra övergrepp.

Barns rätt till hälsa, skola och trygghet är ett av de viktigaste uppdrag världen har. Med hjälp av UR:s lärarhandledningar kan skolor ta sig jorden runt i kunskap och tillsammans med Världens barns kampanj kan alla ta sig jorden runt i distans. Mer information om kampanjen finns på varldensbarn.se/skola

Lärarhandledningarna kan användas i arbete med Agenda 2030, mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Materialet är baserat på TV- och radioprogram från UR där barn och unga i olika delar av världen porträtteras.

Syftet är att få barn och ungdomar att lära sig mer om mänskliga rättigheter och om barns och ungas olika levnadsvillkor, med målet att vilja göra skillnad! Det går bra att arbeta med hela materialet eller välja de delar som passar er bäst.

UR:s uppdrag innebär bland annat att bredda, stötta och komplettera andras utbildningsinsatser och att samverka med andra för att på bästa sätt bidra till lärande, värde och nytta i samhället.

Lärarhandledningarna ger en möjlighet för UR att ännu tydligare visa hur våra olika program kan komplettera varandra och på så sätt underlätta ämnesövergripande och tematiskt arbete med dessa viktiga frågor.


UR:s lärarhandledningar

Här laddar ni ner UR:s nya lärarhandledningar för 2021. Materialet utgår från LGR 11, LGY 11, LGRSä 11 samt LGYSä 11. Nytt för i år är att det nu även finns en lärarhandledning för elever i F-3.


Fler artiklar