UR på bokmässan i Göteborg

UR på Bokmässan 2023 – vi sänder alla skolseminarier

Den 28-30 september sänder UR alla seminarier från skolspåret på Bokmässan i Göteborg på UR Play. Programmet omfattar allt ifrån ny teknik som AI och VR i undervisningen, källkritik med Jack Werner och Emma Frans samt temat vänlighet med Bob Hansson.

Om du är intresserad av skolfrågor, erbjuder årets bokmässa dig möjligheten att ta del av det omfattande utbudet av seminarier utan att behöva resa till Göteborg. För 2023 har UR valt att fokusera uteslutande på föreläsningar som rör skolan, särskilt inom ämnet Medie- och informationskunnighet (MIK) samt läsning. Du kommer kunna streama seminarierna på UR Play redan samma dag de spelas in.

Här kommer du kunna streama samtal och seminarier från Bokmässan på UR Play

UR är även närvarande i monter B04:60 och ser fram emot att möta dig mellan den 28 september och 1 oktober. Du är hjärtligt välkommen att besöka vår monter för att få tips, inspiration och möjlighet att ställa frågor till oss. Missa inte heller chansen att delta i våra egna seminarier:

Att lita på den journalistiska berättelsen – torsdag 28/9 kl 13.00-13.45
Barns lärande i en digital värld – fredag 29/9 kl 10.30-11.15

Varmt välkommen förbi oss – vi ses på Bokmässan!

Foto: Carla Orrego Veliz

Följande seminarier från Bokmässan publiceras på UR Play 28/9:

För att alla barn ska upptäcka magin med läsning och vilja fortsätta läsa genom hela skoltiden behöver vi arbeta mer tillsammans. Skolinspektionens rapport om läsning i grundskolan visar att det saknas ett gemensamt läsfrämjande arbete på skolorna. Hur kan myndigheter, organisationer, skolor och vårdnadshavare hjälpas åt för att stärka läsningen och läsintresset hos alla barn och unga? Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play torsdag 28/9

Hur står det till med barns och ungdomars läsning? Vilket utrymme ges läsningen i vardagen? Hur ser det ut med läsningen i hemmen och hur påverkar det skolans arbete med läsning? De här frågorna diskuteras utifrån resultaten i en ny rapport från Lärarstiftelsen. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play torsdag 28/9

Digitala verktyg, AI och VR i undervisningen diskuteras flitigt i skolans värld. Hur kan ny teknik användas för att ge eleverna de bästa förutsättningarna i deras läsande och lärande? Vad innebär det att vara läsare i en digitaliserad värld och vilka lässtrategier behöver våra barn och unga få med sig för att kunna hantera det? Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play torsdag 28/9

En granskning från Skolinspektionen visar att elever sällan diskuterar känsliga frågor i klassrummet. Här kan litteraturen ha en viktig roll att spela. Svensklärare kan låta elever möta texter som både underhåller och behandlar svåra frågor om allt ifrån sexualitet och samtycke till rasism, utanförskap och klimatångest. Ofta är det också mer verkningsfullt, för både lärare och elever, att närma sig det svåra genom gemensamma texterfarenheter. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play torsdag 28/9

Läslovet som introducerades på Bokmässan 2015 har i år tema Vänlighet. Seminarie med bredden från 50-årsjubilerande Bamse-tidningen och böcker som Blir du ledsen om jag dör? av Nicolas Lunabba, och diktsamlingen Kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt av poeten Bob Hansson. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play torsdag 28/9

Språket har stor betydelse för inlärningen både för elever med svenska som modersmål och för dem med svenska som andraspråk. Forskning visar att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ger elever bättre möjligheter till ökat lärande, och för vissa elever är det absolut nödvändigt för att nå de kunskaper som krävs. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play torsdag 28/9

AI påverkar lärarnas vardag allt mer. Läraren Mats Larsnäs inleder seminariet med att berätta hur han gör undervisningen mer kreativ med AI-verktyg och om ett projekt i engelska där elever tränar på att konversera med hjälp av AI-karaktärer. Upplägget har visat sig framgångsrikt för elever som inte vågar prata i klassrummet. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play torsdag 28/9

Undervisning om Förintelsen måste nå elevernas inre, skrev Hédi Fried, förintelseöverlevare. ”Det räcker inte med att eleverna förstår sammanhangen intellektuellt. Kunskapen måste också penetrera känslan, de måste få ett inkännande.” Kunskapen måste bli ett skydd mot nutida och framtida krafter som inte står för medmänsklighet och demokrati. Hur tar skolan sig an detta ansvar? Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play torsdag 28/9

Följande seminarier publiceras på UR Play 29/9:

Ordet samtycke har tagit sig hela vägen in i skolans vardag då ämnet Sex och samlevnad i läroplansändringen blev Sexualitet, samtycke och relationer. Men vad menas egentligen med begreppen samtycke och samtyckeskultur? Hur ser skolans ansvar ut och hur påverkar läroplansändringen dig som lärare? Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play fredag 29/9

När barn ska bli läsare behövs inspiration och språkglädje, och detta kan poesin bjuda på. Här finns darrande stjärnor, lyckokatter och lögner som stiger mot himlen som röda ballonger. Vad händer när barn möter poesi? Vad händer när poesi möter bildkonst? Hur kan små poeter upptäcka skrivandet genom poesi? Läs mer om seminariet hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play fredag 29/9

Användningen av mobiltelefoner, sociala medier och olika digitala spel är omfattande bland barn och ungdomar i dag. Men fortsätter användningen att öka? Hur ser det ut i olika åldersgrupper? Vad finns det för likheter och skillnader mellan flickor och pojkar? Och hur ser det ut med läsningen av böcker och tidningar? Statens medieråd undersöker medieanvändningen bland barn och unga, från 0 till 18 år, och nu lanseras de senaste rapporterna, baserade på data från år 2022. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play fredag 29/9

Det är lätt att svepas med av mediestormar och nättrender men svårare att veta vad som är sant och vad som är fejk. Det är allt viktigare att prata med barn och unga om den vardag de möter på internet och sociala medier. Men hur blir källkritik till en naturlig del av ungas liv? Influencerduon Yumi & Tomu har gjort succé på Youtube, men också gjort sig kända för att vara en snäll röst på internet. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play fredag 29/9

Matematikämnet har utmaningar, både gällande elevers resultat och attityd till ämnet. Kan skolans metodikportfölj utvecklas så att flera elever får möjlighet att nå målen? Projektet VäXR adresserar utmaningarna genom att utveckla en virtuell lärstudio där eleverna ges möjlighet till utforskande inom geometri och förståelse av de tröskelbegrepp som är så centrala inom matematikämnet. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play fredag 29/9

Digitala verktyg, AI och VR i undervisningen diskuteras flitigt i skolans värld. Hur kan ny teknik användas för att ge eleverna de bästa förutsättningarna i deras läsande och lärande? Vad innebär det att vara läsare i en digitaliserad värld och vilka lässtrategier behöver våra barn och unga få med sig för att kunna hantera det? Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play fredag 29/9

I kölvattnet av utbredd psykisk ohälsa behöver vi se ett ökat fokus på hälsofrämjande arbete i skolan. Det kan handla om att träna eleverna i att ställa upp egna mål, fokusera på det som är viktigt och samtidigt ta hänsyn till och ha omtanke om andra. Vi får ta del av vetenskapligt beprövade metoder för att stärka elevernas uthållighet och tro på sin förmåga att utvecklas. Även du som lärare får handfasta tips på vad du kan träna på för att stärka ditt välbefinnande och hantera en stressig skolvardag. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play fredag 29/9

Följande seminarier publiceras på UR Play 30/9:

Välkommen till kulturdebatt! Ämnet för samtalet avslöjas på bokmassan.se när det närmar sig. Medverkar gör bland andra Christoffer Röstlund Jonsson, journalist. Programledare: Essy Klingberg, journalist. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play lördag 30/9

Motgångar, livskris och en färglös vardag byts mot en flytt, ett nystartat bageri, och en nystart. Feelgood-genren har seglat upp som en motvikt till ett våldspräglat berättande med mörk människosyn. Det är en genre som söker livets små glädjeämen och som insisterar på möjligheten till ett lyckligt slut. Feelgood kan också fungera som tröst och trygghet i oroliga tider – till exempel ökade försäljningen av feelgood under coronapandemin. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play lördag 30/9

Eldkvarn har blivit ett av Sveriges största rockband, och frontfiguren Plura Jonsson en landets mest särpräglade musik- och tv-stjärnor. Berättelsen om Eldkvarn är en berättelse om Sverige, om skuld och oskuld, uppgång och fall, återfall och återkomster. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play lördag 30/9

Dagbok från 20-talet är Nicolas Lunabbas uppföljare till debuten Blir du ledsen om jag dör?. Berättarjagets liv har blivit litteratur och svåra minnen kommer tillbaka. Mordförsöket han utsattes för, åren av hypervaksamhet och krishantering, alla begravningar. Atefeh Sebdani, aktuell med Min hand i min, var fem år när hon och hennes bröder smugglades till Europa. Som ensamkommande i Sverige blev de fosterbarn hos medlemmar i en sektstämplad iransk motståndsrörelse. Ett samtal om att växa upp i ett samhälle som misslyckas med att se de utsatta, och om att skriva med det egna livet som insats. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play lördag 30/9

Annie Lööf var 23 år när hon äntrade den rikspolitiska scenen. Fem år senare blev hon Centerpartiets yngsta ordförande genom tiderna, och var många gånger under sin partiledartid (2011-2023) en nyckelspelare i svensk politik. Som liberal, feminist och humanist har hon tagit hårda strider och mött såväl djup respekt som hot, hat och utstuderade mordplaner. Har det varit värt det? I sin självbiografi Också Annie berättar nu Annie Lööf om det som funnits under ytan, bakom rubrikerna. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play lördag 30/9

I en tid då artificiell intelligens blir mer och mer sofistikerad blir författarens plikt än tydligare: hon måste skriva om det som gör människan till människa. Lena Andersson tar på sig denna uppgift i sin nya bok Studie i mänskligt beteende. Här skildras kvinnor i samtiden som försöker stå ut i sina kroppar, som betraktar varandra och betraktas, som noga lyssnar av det som inte sägs medan de försöker förstå det som sägs; människor som vill kontakt till varje pris men aldrig riktigt orkar med den. Det är en granskning av det mänskliga – av det som roboten aldrig kan bli. I samtal med journalisten Andreas Ekström. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play lördag 30/9

Det är i år 40 år sedan Joakim Pirinens debut Välkommen till sandlådan publicerades. Innan dess fanns inte formatet ”serieroman för vuxna” i Sverige. Det numera kultförklarade albumet var starten för den svenska serieboomen. De tecknare som i mitten på 1980-talet startade sina karriärer runt serietidningarna Svenska serier, Epix och Galago har Joakim Pirinen att tacka för mycket. För att fira att albumet nu fyller medelålder, och Joakim Pirinen 40 år som utgiven serieskapare, kommer en samlingsbok med verk av Sveriges serienestor, från 1983 fram till 2023. Pirinen talar med Liv Strömquist och Nina Hemmingsson. Programledare: Johanna Koljonen, journalist. Läs mer hos Bokmässan

Seminariet publiceras på UR Play lördag 30/9

Fler artiklar