Idrottens himmel och helvete är tillbaka på UR Play!

Succéserie Idrottens himmel och helvete är tillbaka med en tredje spännande och relevant säsong. Den har premiär den 11:e november på UR Play och kan ses i SVT1 kl 22.30.

Idrottsrörelsen i Sverige har över tre miljoner medlemmar. Hur vi leder och fostrar barn och unga inom den spelar roll för vårt samhälle. När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Men tyvärr präglas många föreningar av värderingar som stänger ute barn. Ett exempel är dyra elitsatsningar som strider mot barnkonventionen men som prioriteras före barnens bästa. Investeringar som dessutom sällan leder till fler medaljer.

Serien Idrottens himmel och helvete är tänkt att ge mod, kraft och inspiration till alla ideella idrottsledare, föräldrar och till alla barn och ungdomar oavsett förutsättningar och i hela landet, så att idrottsrörelsen kan vara den enormt positiva kraft som det finns potential för.

Programmen tar denna gång upp såväl matchfixning och depression som ätstörningar, mångfald, inkludering, jämställdhet och barnkonventionen.

Vi har samverkat med Riksidrottsförbundet och Sisu/Idrottsutbildarna för att materialet ska bli relevant att användas i ledarsammanhang i rörelsen. 

Serien kommer att finns tillgängliga på UR Play för alla i 3-5 år. Till serien har vi tagit fram ytterligare progam som är tänkta att fungera som pratstartare rörande olika teman ur serien. Pratstartare Idrott är 22 st korta avnsitt med tillhörande skriftlig studiehandledning. Handledningen innehåller tips och diskussionsfrågor tänkta för användning i lärgrupper och andra pedagogiska sammanhang.

Se den nya och äldre säsonger av Idrottens himmel och helvete på UR Play. 

Fler artiklar