Uppmärksamma Världsmiljödagen med UR!

Här hittar du utvalda program och lektionsupplägg som passar perfekt för dig som vill arbeta med Världsmiljödagen i klassrummet.

Söndagen den 5 juni är det Världsmiljödagen, en av årets största miljödagar som uppmärksammas med aktiviteter över hela världen. I år är Sverige värdland för Världsmiljödagen och temat för 2022 är ”En enda jord” som handlar om hur vi kan leva hållbart i samklang med naturen.

För dig som vill arbeta med Världsmiljödagen i klassrummet har vi valt ut program och lektionsmaterial för alla åldrar i grundskolan som kan användas för att uppmärksamma dagen både före och efter den 5 juni.


Lektionsmaterial för åk F-3

Du är en del av ekosystemen!

Det första lektionsmaterialet för åk F-3 utgår från programmet Uppdrag Framtid – Renskötaren Risten Alida och klimatet och seriens lärarhandledning, och handlar om hur människor, djur och växter påverkar varandra. Genom att arbeta med materialet får eleverna ökad kunskap om djur och natur och förståelse för hur de själva ingår i och samverkar med ekosystemen.

Innan ni tittar på programmet

Låt eleverna prata med varandra eller diskutera i helklass kring dessa frågor innan ni tittar på programmet:

 • Nämn ett djur som du tror är bra för naturen och varför.
 • Vad menas med klimatförändringar?
 • Varför är det viktigt att stoppa klimatförändringar?

Titta på programmet: Uppdrag Framtid – Renskötaren Risten Alida och klimatet


Efter programmet

Prata tillsammans om det ni sett:

 • Varför är det viktigt att ta hand om naturen och hotade djur?
 • Vilka djur brukar du se eller höra där du bor?
 • Vad är ett ekosystem?

Hjälp djuren!

I det här uppdraget får eleverna möjlighet att på ett konkret och kreativt sätt hjälpa hotade djur i närområdet genom att bygga bon eller så/plantera växter som gynnar pollinerare och bidrar till biologisk mångfald. Eleverna följer utvecklingen av sitt arbete och ser vilken inverkan det kan ha på ekosystemet i närområdet.

 • Låt eleverna tillsammans välja ett hotat djur att hjälpa. Välj förslagsvis mellan insekter, bin, igelkottar eller fåglar. Arbeta gärna i grupper.
 • Ta reda på vilken sorts hjälp djuret behöver – ett hem eller mat?
 • Bygg, skapa eller skydda hem för djur, till exempel en mulmholk, ett bihotell, bon för igelkottar eller en fågelholk. Alternativt samla frön och blommor (sticklingar) som kan planteras som mat till bin och insekter.
 • Sätt upp era byggen. Följ utvecklingen under en tid och reflektera sedan över frågorna i nästa steg.

En tid senare – reflektera tillsammans

 • Hur har det gått med era bon/planteringar?
 • Har något djur flyttat in/ätit? Vilka djur har ni sett på platsen? Vad gör de där?
 • Vad har du lärt dig av att jobba med uppgifterna?
 • Vad har du lärt dig om ekosystem?
 • Varför är ekosystemen så viktiga? Där du bor? I världen?

Arbeta vidare – inspirera andra

Genom att inspirera andra kan eleverna sprida ännu mer kunskap och inspiration om hur vi kan samverka med ekosystemen.

 • Donera era byggen till en aktör i er kommun så att de kan sätta ut era verk i närområdet – eller sälj era byggen till vänner och bekanta så att de kan sätta ut dessa i sina trädgårdar.
 • De insamlade pengarna kan användas till projekt för beskydd av djur och ekosystem som anordnas av olika organisationer.

Det här lektionsmaterialet utgår från programmet Uppdrag framtid – Renskötaren Risten Alida och klimatet och seriens lärarhandledning. Innehållet kopplar till kursplanerna i Lgr22 samt globala målen för hållbar utveckling:

Naturorienterande ämnena

 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.
 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Slöjd

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen.
 • Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet

Kopplingar till globala målen för hållbar utveckling

 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Fler program om klimat, miljö och hållbar utveckling för åk F-3

Du hittar alla våra program på UR Play!

Träna dina färdigheter i återbruk och återvinning

I det andra lektionsmaterialet för åk F-3 handlar det om hur vi kan hitta nya användningsområden för de kläder och saker vi redan har i stället för att slänga och köpa nytt. Innehållet utgår från programmet Uppdrag framtid – Maria älskar att återbruka och seriens lärarhandledning. Genom att titta på programmet och arbeta med uppgifterna lär sig eleverna om hur resurshushållning och återanvändning av material kan bidra till en hållbar konsumtion.

Innan ni tittar på programmet

Innan ni tittar på programmet kan eleverna samtala kring dessa frågor:

 • Vad betyder återanvändning?
 • Hur kan man återanvända saker?
 • Känner ni till begreppen vintage och second hand? Vad betyder det?

Titta på programmet: Uppdrag Framtid – Maria älskar att återbruka


Efter programmet

Prata tillsammans om det ni sett:

 • Varför ordnade barnen i avsnittet en loppis?
 • Vad menar konsthantverkaren i avsnittet med att återvunna material är framtiden?
 • Hur tror du att vi skulle kunna använda plast i framtiden?
 • “Vi handlar som om vi har fyra planeter” – vad menas med det?
 • Vad är konsumentmakt?

Ge gamla saker nytt liv!

Vad gör vi med saker som vi tröttnar på eller växer ifrån? Ge dem nytt liv genom återanvändning!

Förbered uppdraget tillsammans

 • Vad har ni hemma som inte används längre – kläder, prylar, leksaker, toalettpappersrullar, burkar osv. Vad kan man göra med sakerna?
 • Presentera begrepp som återanvända, återvinna och donera. Vilka gamla saker passar att återanvända, återvinna eller donera? Vad kan man bygga av toalettpappersrullar och gamla burkar? Brainstorma!
 • I avsnittet visas att en gammal chipspåse kan användas som silverpapper. Vad har eleverna i sina hem som passar att ge nytt liv? Ge dem i uppgift att ta med något som inte längre används, något som kanske kommer att slängas, men kan återanvändas.

Övergå till enskilt arbete alternativt pararbete

 • Låt eleverna presentera sakerna de tagit med sig.
 • Varför används sakerna inte längre? Hur kan eleverna återanvända materialet?
 • Vad kan eleven nyskapa av materialet? Sy kläder? Göra presenter (dockor, leksaker)?

Arbeta vidare – inspirera andra

 • I programmet arrangeras en loppis. Ni kanske också kan göra det för att sälja de nya prylarna och få pengar till klasskassan eller donera det intjänade till en organisation?
 • Visa gärna upp det ni skapat – för att inspirera andra att också återbruka gamla saker. Fotografera och sprid bilderna. Skriv korta texter där ni förklarar vad ni gjort och varför. Bilderna kan också sättas ihop till en kort film.

Det här materialet utgår från programmet Uppdrag framtid – Maria älskar att återbruka och seriens lärarhandledning. Innehållet kopplar till kursplanerna i Lgr22 samt globala målen för hållbar utveckling:

NO

 • Hur material kan återvinnas

Teknik

 • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.

Slöjd

 • Resurshushållning vid användning av material i slöjdarbetet.
 • Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.

Kopplingar till globala målen för hållbar utveckling

 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Fler program om klimat, miljö och hållbar utveckling för åk F-3

Du hittar alla våra program på UR Play!

Bli klimatkompisar med Farah Abadi i höst!

I Klimatkompis utmanar vi alla klasser i åk 3 att se hur långt vi kan nå – tillsammans.


Lektionsmaterial för åk 4-6

Bjud naturens superhjältar på restaurang

I det här lektionsmaterialet för åk 4-6 handlar det om en av naturens allra största superhjältar – pollinatörerna. Upplägget utgår från programmet Djur som förändrar världen – Pollinatörer och seriens lärarhandledning. Genom att titta på programmet och arbeta med uppgifterna får eleverna ökad förståelse för djurs och växters samverkan, och om människans beroende av naturen.

Innan ni tittar på programmet

Låt eleverna samtala kring några av begreppen som tas upp i programmet:

 • Pollinatör
 • Nektar
 • Pollen
 • Pollenbyxor
 • Ekosystemtjänst

Titta på programmet: Djur som förändrar världen – Pollinatörer


Efter programmet

Prata tillsammans om det ni sett:

 • Vad är bins favoritmat?
 • Vilka pollinatörer har längst tunga – en tunga som når ner i de djupaste blommorna?
 • Ungefär hur många vildbin finns det i Sverige?
 • Hur gör honungsbiet honungen?
 • Varför ställer sig bina och fläktar med vingarna vid bikupan?
 • Hur gör honungsbiet för att berätta viktiga saker för sina vänner i bikupan?
 • På vilket sätt är blommorna beroende av pollinatörerna?
 • Vilken ekosystemtjänst ger pollinatörerna oss människor, helt gratis?
 • Vad skulle vi människor själva behöva göra i ett jordgubbsland för att få bär, om alla pollinatörer försvinner?

Hjälp pollinatörerna!

Forskning visar att när vi känner till mer om naturen så är vi också mer rädda om den. Därför är elevernas uppdrag att lära känna en av pollinatörerna lite bättre genom att skapa en blomsteräng eller bi-rabatt på en del av skolgården.

 • Ta reda på vilka pollinatörer som finns. Välj en som du vill lära dig mer om. Var bor arten? Vad tycker den om att äta? Skriv en faktatext om ”din” pollinatör.
 • Plantera en blomsteräng eller en ”bi-restaurang” på en liten del av skolgården. Här får pollinatörerna mat och eleverna kan njuta av blommorna och insekterna som lockas dit för att pollinera. Växter som pollinerare tycker om är till exempel timjan, lavendel, anisisop, oregano/kungsmynta, jätteverbena och olika ängsblommor.
 • Sätt upp en liten skylt bredvid er plantering där ni berättar om pollinatörerna och de växter ni planterat, så att den som går förbi kan inspireras att göra samma sak!

En tid senare – reflektera tillsammans

 • Vilka djur har ni sett på platsen? Vad gör de där?
 • Vad har du lärt dig av att jobba med uppgifterna?
 • Vad har du lärt dig om pollinatörernas roll i ekosystemen?
 • Vad har du lärt dig om människans roll i ekosystemen?
 • Varför är ekosystemen så viktiga? Där du bor? I världen?

Lektionsmaterialet utgår från programmet Djur som förändrar världen – Pollinatörer och seriens lärarhandledning. Innehållet kopplar Lgr22 samt globala målen för hållbar utveckling:

Kopplingar till kursplanen i biolog, årskurs 4–6:

Programmen tar upp människans beroende av naturen och påverkan på den, och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Serien visar olika ekosystem, djurs och växters samspel med varandra och namn på vanligt förekommande arter, samt vilket ansvar vi har när vi nyttjar naturen som resurs.

Kopplingar till globala målen för hållbar utveckling

 • Mål 2: Ingen hunger
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Program om hållbar utveckling för åk 4-6:

Du hittar alla våra program på UR Play!


Lektionsmaterial för åk 7-9

Få koll på ditt ekologiska fotavtryck

I det här lektionsmaterialet för åk 7-9 lär sig eleverna mer om klimatavtryck, hållbar mat och vilka faktorer som påverkar en hållbar livsstil. Materialet tar cirka 2-3 lektioner och utgår från programmet En komikers utsläpp och seriens arbetsblad. Om du vill att eleverna först lär sig mer om hållbar utveckling så passar det bra att introducera arbetet genom att titta på programmet Vad är hållbar utveckling? och svara på frågorna i arbetsbladet.

Börja med att tillsammans titta på En komikers utsläpp och låt eleverna arbeta med frågorna på innehållet samt diskussionsfrågorna i arbetsbladet. Sedan kan de börja arbeta med en eller båda av fördjupningsuppgifterna 1 och 2 för att förbereda sina hemuppgifter (se nästa steg).

Uppgift 1: Räkna ut ditt ekologiska fotavtryck

 • Uppgift kopplad till fördjupningsuppgift 1 i arbetsbladet
  Låt eleverna välja någon eller några av förändringar som arbetsbladet föreslår att de kan göra för att minska sitt avtryck och försök att göra detta under ungefär en vecka.

Uppgift 2: Laga en klimatsmart måltid

 • Uppgift kopplad till fördjupningsuppgift 2 i arbetsbladet
  Låt eleverna arbeta i mindre grupper och planera måltiden utifrån instruktionerna i arbetsbladet. men med tillägget att utmaningen är att de ska göra en meny som är så klimatsmart som möjligt. Måltiden kan antingen enbart redovisas fiktivt, eller lagas ”på riktigt” i skolan i anslutning till Världsmiljödagen. Eleverna kan också få i uppgift att laga den hemma. Då kan de dokumentera planering, inköp, matlagning samt själva måltiden och sedan redovisa detta inför Världsmiljödagen.

Följ upp fördjupningsuppgifterna under en lektion i nära anslutning till Världsmiljödagen. 

 • Låt eleverna mäta sitt avtryck igen, utifrån de förändringar de gjort. Har det förändrats? Hur? Låt sedan eleverna prata om det var lätta eller svåra förändringar att göra och om de kan tänka sig att fortsätta med dem. 
 • Lår eleverna redovisa menyerna för varandra i klassen. Vilken av klassens menyer var mest klimatsmart? Vad var det som avgjorde hur klimatsmart den var?

Det här paketet utgår från programmet En komikers utsläpp och dess arbetsblad. Innehållet kopplar till kursplanerna i Lgr22 samt globala målen för hållbar utveckling:

Geografi

 • Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster.
 • Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Hem- och konsumentkunskap

 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

Kopplingar till globala målen för hållbar utveckling

 • Mål 2: Ingen hunger
 • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Upptäck alla program inom ”Lära, leva hållbart” för åk 7-9:

Du hittar alla våra program på UR Play!


Uppmärksamma Världsmiljödagen på förskolan

För de yngsta barnen finns det massor att upptäcka i naturen tillsammans med Galonisarna. Genom att arbeta med serien får barnen förståelse för samband i naturen och ett hållbart ekologiskt tänkande. Till programmen finns även affischer att skriva ut, med frågor, uppdrag och QR-kod till programmen. Du hittar affischerna intill respektive avsnitt på UR Play under fliken ”pedagogiskt material”. 

När det är dags för utflykt eller promenad är Galonisarnas naturbingo en självklar favorit att skriva ut och ta med!


Vill du utmana dig själv att leva mer hållbart?

Då får du inte missa utmaningarna till tv-serierna Klimatkampen och Prylberget! Du kan välja mellan veckoutmaningar, 21-dagarsutmaningar eller att göra en klimatplan för ett helt år. Anta utmaningen och låt Världsmiljödagen bli din språngbräda till nya hållbara vanor!

Fler artiklar