Om handledningen

Tripp, Trapp, Träd är ett pedagogiskt verktyg för förskolan som utgår från läroplanen, med syfte att främja barns engagemang och lust att lära. Programmen och appen är utvecklade i samarbete med forskare inom förskolepedagogik, verksamma pedagoger och förskolebarn.

Handledningen till pedagogen beskriver vad Tripp, Trapp, Träd-världen innehåller, hur den fungerar och hur appen kan användas i undervisningen. Det finns vägledning till appens funktioner, medier och karaktärer i textform och som korta inspirationsfilmer.

I Tripp, Trapp, Träd-världen får barn och pedagoger möjligheter att leka, lära och interagera tillsammans. Radio- och tv-program, som innehåller­­­­­­­­­­­­­ sagor, sånger, ramsor och barndokumentärer, finns samlade i appen. Att producera eget innehåll med kamera och ljudinspelning är också möjligt.

Appen inspirerar till samarbete tack vare multipekskärmen där flera personer kan vara aktiva runt lärplattan samtidigt. I Tripp, Trapp, Träd finns inga tävlingsmoment eller belöningssystem; appen bygger på att upptäcka och utforska. Med fördel kan det digitala arbetet kopplas till passande aktiviteter utomhus eller i böckernas värld.

Syftet med appen

 • Bidra till lek- och undervisningsaktiviteter i kombination
 • Ge ökad lust att utforska, uppleva och skapa tillsammans
 • Lära sig kommunicera genom strukturerade samtal
 • Stärka digital kompetens genom interaktion
 • Förbättra språkutveckling med ökad begreppsförståelse inom till exempel naturvetenskap och matematik
 • Att bli en aktiv lyssnare
 • Bidra till lärande för hållbar utveckling
 • Uppmuntra till rörelse och motorisk träning

Övergripande kopplingar till Lpfö18

 • Utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
 • Utmana och stimulera utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Inspirera till lärande för hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande.
 • Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Innehåll i handledningen

 • Koppling till Lpfö18
 • Aktiviteter för att arbeta i appen
 • Aktiviteter för att arbeta vidare
 • Begreppslistor

Begrepp som hör till aktiviteterna presenteras där det är aktuellt. Begreppen är utvalda av betydelsebärande skäl. Med fördel lyfts orden som förförståelse inför arbetet med respektive aktivitet. Välj också gärna ut andra ord som barnen behöver förbereda sig med inför lyssnandet eller tittandet av programmen. Prata om orden. Vilka är nya? Vad betyder de? Vad skulle de kunna betyda? Låt barnen gissa sig till betydelsen.