Sånger

Sjung tillsammans! Sångtexterna finns att ladda ner i PDF-format nedan. Sångerna är indelade i teman. Varje tema inkluderar ett flertal sånger.

 • Utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
 • Utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer (…).
 • Känsla
 • Känslor
 • Jag
 • Jaget
 • Uppfinning
 • Kropp
 • Dag
 • Dygn
 • Djur
 • Matematik

Arbeta i appen

Lyssna på sångerna. Sjung med! Välj ut ord som barnen ska lyssna efter. Använd gärna kroppsspråket för att belysa samspelet mellan orden och deras betydelsen. Ett sätt är att göra tecken till utvalda ord, som att forma armarna till ett hjul när ordet sjungs. På så sätt adderas också rörelse till sången.

Arbeta vidare

Sjung och dansa ut känslan till de olika versionerna av Imse vimse spindels känslosånger.

Använd vaggvisorna vid barnens vilostund. Vaggvisorna kommer från olika delar av världen. Känns melodierna igen? Kan barnen fler vaggvisor?

Lyft matematiska begrepp från matematiksångerna genom att samtala och påvisa de funktioner som nämns.

Presentera uppfinningen i fysisk form i samband med tekniksångerna. Hur ser till exempel en tratt ut?

Tolka kroppssångerna. Hur är texten kopplad till olika kroppsdelar?