Tripp och Trapp

Upptäck och utforska tillsammans med Tripp och Trapp! Tripp och Trapp är två ekollon som följer med när man utforskar miljöerna som finns i appen. Tripp och Trapp är problemlösare. Varje tv-program startar med hur de ska ta sig över sjön och upp i Träd. Finns det flera sätt?

  • Tripp och Trapp bor uppe i trädkronan.
  • Få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.
  • Ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.

Använd ekollonen Tripp och Trapp som utgångspunkt för ett naturvetenskapligt utforskande av närmiljön runt förskolan. Hur påverkar årstiderna naturen? Leta och samla löv, frön, nötter och annat spännande. Dokumentera, samtala och skapa utifrån barnens intresse.