Elke Ekorre

Räkna och sjung! Elke Ekorre är ytterligare en karaktär som tycker om att rimma. Hon är dessutom en hejare på matematik och i synnerhet på att räkna. Hon kan till och med räkna baklänges medan hon sjunger.

  • Elke Ekorre bor i Bion, på Träds vänstra sida.
  • Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmågan att leka med ord (…).
  • Utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
  • Utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  • Sång
  • Rimma
  • Räkneövning

Arbeta i appen

Utgå gärna från inslagen med Elke Ekorre också för att lyfta hur programmen är filmade. Det kan leda till källkritiska diskussioner om hur man kan manipulera med bilder.