Råtta

Rör på dig och smyg runt precis som Råtta. Råttas rörelser är anpassade till förskolebarnens motoriska nivå. I programmen med Råtta och Ben Rangel kan man samtala kring hur man löser konflikter.

  • Råttas program finns i Bion, på Träds vänstra sida.
  • Utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  • Stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
  • Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter (…).

Arbeta i appen

Titta på programmen och inspireras av Råttas rörelser. Låt barnen bygga rum och miljöer i fantasin och smyga runt i rörelse precis som Råtta gör. Råttas rörelser är anpassade till förskolebarnens motoriska nivå.

Arbeta vidare

Råtta och Ben Rangel är osams. Hur kan man hantera bråk och konflikter? Råtta och Ben Rangels konflikter ger möjlighet att samtala och komma på lösningar på hur man kan samarbeta och hur man kan göra för att förstå varandra bättre. Samspelet mellan Råtta och Ben Rangel ger möjlighet att reflektera över och leva sig in i hur andra tänker och agerar.

Lyft också gärna språket i programmen, till exempel prepositioner, när i samtalen om vad ni ser.