Funktioner

Här beskrivs appens olika funktioner med korta filmklipp, vart man hittar dom, koppling till Lpfö18 samt tips för den pedagogiska verksamheten.

Väder och årstider

Styr över årstid och väder! Experimentera med solen, månen och vädret på himlen. Utforska väder och dygnets alla timmar på Tripp, Trapp, Träd-världens himmel.

 • Klicka på sol/moln-symbolen uppe i vänstra hörnet för att komma till himlen.
 • Klicka på skylten till vänster om Träd för att växla mellan årstiderna.
 • Förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.
 • Skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö.
 • Vinter
 • Vår
 • Sommar
 • Höst
 • Fullmåne
 • Halvmåne
 • Skymning
 • Stjärnfall
 • Regn
 • Vind
 • Sol
 • Moln

Arbeta i appen

På himlen sker aktiviteter som kännetecknar företeelser förknippade med väder och årstider. Ge barnen möjlighet att förundras, utforska och reflektera. Undersök miljön genom att interagera med solen och molnen på himlen. Samtala kring naturvetenskapliga fenomen genom att utforska ett dygn i Tripp, Trapp, Träd-världen. Ta del av övergångarna som sker när natt blir dag. Men var också källkritisk genom att samtala om tempot och jämföra med verkligheten.

Arbeta vidare

Väck lusten att lära genom gemensam reflektion. Vad såg barnen i den digitala världen? Jämför det upplevda med barnens egna erfarenheter för att uppnå delaktighet och medbestämmande.

Ta gärna möjligheten att följa årstiderna och vädret under ett helt år. Samtala om tid utifrån årstidernas växlingar. Var är månen och stjärnorna på dagen? Var är solen på natten? Är natten lika mörk på sommaren som på vintern? Vad händer med sjön när det regnar? Kan en skugga se olika ut? Skapa också egna väderfenomen, till exempel snö.

I Bion finns program om årstider som kan inspirera till dialog, och att söka efter fakta kring årstiderna i den egna miljön. Hur vet man att det är höst? Hur påverkas man av olika årstider? Sök under löv-symbolen där alla klipp under temat årstider samlas.

Musik och ljud

Skapa och lek med ljud och musik.

 • Klicka på Träds stam, löv, svampar, blommor eller ruska löv från kronan för att höra toner, ljud och rytmer.
 • Klicka på glödlamporna i Holken för att skapa olika rytmer.
 • Få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.
 • Utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.
 • Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
 • Stam
 • Bark
 • Löv
 • Gren
 • Kvist
 • Knopp
 • Svamp
 • Rytm
 • Ton
 • Stark
 • Svag
 • Mörk
 • Ljus

Arbeta i appen

Upptäck ljuden som skapas av Träds rörelser och i det omkringliggande området. Trumma, svajpa och klicka på skärmen. Genom att gå från natt till dag finns möjlighet att jämföra olika ljud.

Arbeta vidare

Fortsätt att utforska ljud. Hur låter det när man trummar på olika material? Fånga upp tankar kring varför det låter på olika sätt. Skapa egna musikinstrument och bilda en orkester där olika ljud finns representerade.

Utforska mer om ljud musik med hjälp av funktionen Dansprogrammering.

Bion

Titta och lyssna! Magasinen innehåller dokumentärer och samtal med barn, sånger, sagor och situationer med olika karaktärer från Tripp, Trapp, Träd-världen. Allt material är indelat i teman.

 • Klicka på trädstammens vänstra sida för att hitta alla program i Bion.
 • Utveckla intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.
 • Utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.
 • Utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika läsningar av egna och andras problemlösningar.
 • Motorik, koordination och kroppsuppfattning samt förståelse hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 • Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 • Ikon
 • Glödlampa
 • Figur
 • Väckarklocka
 • Hjärta
 • Tiger
 • Plus
 • Banan
 • Händer
 • Teckenspråkstolkade program
 • Pil
 • Frågetecken

Arbeta i appen

Det finns tre olika vyer i Bion – Karaktärer, Teman och Språk/Stöd. För att växla mellan dessa vyer, klicka på knappen längst ner till höger (den med temaikoner) eller klicka på Temaikonerna ovanför programbilderna.

I varje vy kan man scrolla sidleds längst ner för att se alla Karaktärer, Teman och språk/stöd (det finns fler än de som syns när man kommer in i Bion).

Man kan också hoppa till nästa Karaktär/Tema/Språkstöd genom att svajpa programbilderna sidleds.

För mer information om innehållet i Bion, gå till menyvalen Karaktärer och Medier

Dansprogrammering

Dansa tillsammans med Härm-Elin. Dansa eller koreografera egna danser tillsammans med Härm-Elin. Hennes rörelser är inspirerade av djur, som elefanter och fåglar.

 • Klicka på Holken på Träds högra sida för att hitta till Dansprogrammering.
 • Utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 • Utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
 • Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
 • Holk/ Fågelholk
 • Härma
 • Hermelin
 • Dance moves/ Dansrörelser
 • Elefant
 • Snäcka/ Snigel
 • Groda
 • Kanin
 • Myra
 • Orm
 • Fågel
 • Högtalare
 • Glödlampa

Arbeta i appen

Anta Härm-Elins utmaning och försök att dansa likadant som hon gör. Anpassa tempot till barngruppen genom att programmera såväl rytm som dansrörelser. Klicka på cirklarna nedanför Härm-Elin för att koreografera egen danskombination. Klicka på högtalarna och glödlamporna för att växla musik eller byta färg.

Arbeta vidare

Skapa egna dansrörelser utifrån ett ”följa John”-upplägg där barnen bestämmer rörelser som övriga härmar. Uppmuntra till alternativa rörelser som föreställer till exempel känslor eller transportmedel.

Pekboken

Skapa egna foton med ljudinspelningar. Pekboken är ett verktyg för att både fota och spela in ljud på ett enkelt sätt. Klicka på frågetecknet eller på filmen här till höger, för en steg-för-steg-instruktion.

 • Klicka på boken ovanför Bion, på Träds vänstra sida.
 • Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Utveckla både det svenska språket och det egna modersmålet/nationella minoritetsspråket om barnet har fler språk än svenska.
 • (…) Föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal.
 • Förbereda barnen för delaktighet och ansvar för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
 • Lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
 • Ljud
 • Fota
 • Fotografera
 • Bilder
 • Bokhylla
 • Mapp

Arbeta i appen

Pekboken har flera användningsområden

Som ett verktyg för språklinlärning, låt barnen ta bilder och spela in ljud med lärplattan. Arbeta med underlaget för att stärka målspråket eller modersmålet. Att underlaget är skapat med egna ord och berättelser bidrar till lustfyllt lärande

Arbeta med hållbarhet genom att fotografera och spela in ljud på utflykten, fortsätt samtalet om det som väckt barnens intresse.

För att skapa sagor, dramatiseringar och sånger med bild och ljud. Exempel: Fotografera ett öra, ett öga och en mun. Sjung orden flera gånger vardera. Spela upp de tre sångerna samtidigt så skapas en flerstämmig sång om kroppsdelar.

Som ett dokumentationsverktyg för pedagoger. Dokumentera olika projekt eller gör ett personligt album att presentera på utvecklingssamtal för att visa barnens progression och utveckling.

För att ta ett interaktivt gruppfoto där pedagoger och barn presenterar sig. Vårdnadshavare kan också lämna ett meddelande vid inskolning.

Arbeta vidare

Skapa tillsammans samtidigt som den digitala kompetensen stärks. Låt barnen först rita en teckning. Låt dem därefter spela in en egen ritsaga för att ge liv åt teckningen i en berättelse.

Använd också gärna Pekboken som verktyg för dokumentation av barnens utveckling och progression till utvecklingssamtal.

Magiska småkryp

Klicka vid Träds fot för att komma närmare barken. Vilka gömmer sig där? Forma enkla geometriska former med fingret eller tryck på skärmen.

 • Längst nere vid Träds fot, vid det gula glittret, kan magiska småkryp trollas fram.
 • Utveckla förståelse för (…) grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.
 • Utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika läsningar av egna och andras problemlösningar.
 • Utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur (…).
 • Skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Bark
 • Daggmask
 • Larv
 • Fjäril
 • Skalbagge
 • Spindel
 • Myra
 • Nyckelpiga
 • Stor
 • Liten
 • Rund
 • Fyrkant
 • Trekant
 • Rak
 • Böj

Arbeta i appen

Låt ett eller flera barn arbeta med lärplattan. Multipekskärmen tar emot flera instruktioner samtidigt.

Öva fingermotorik genom att forma enkla geometriska figurer på skärmen, som en triangel eller cirkel, stor eller liten. Formerna ger liv åt olika sorters kryp. Undersök färg, form, storlek och antal. Vad ser barnen? Ser småkrypen ut så här i verkligheten? Deras observationer kan mynna ut i reflektioner som leder till källkritiska samtal. Använd djurbegrepp i samtalen.

Låt samtalen övergå i matematiska resonemang. Hur många ögon, ben eller känselspröt har en riktig skalbagge? Hitta likheter och skillnader mellan insekterna.

Arbeta vidare

Låt det digitala utforskandet av småkrypen vara en utgångspunkt för fortsatt undersökande. Koppla de digitala djuren till verkligheten och naturen runt förskolan. Undersök arterna. Hitta skillnader och likheter mellan insekterna.

Arbeta också gärna vidare med de geometriska formerna. Forma dem på papper med fingerfärg. Inspireras gärna av tv-magasinen (tema matematik)

Arbeta vidare kring insekters viktiga roll i ekosystemet t ex att de pollinerar blommor så att vi får frukt, grönsaker och annan mat.

Prata vidare om daggmaskar och andra småkryps roll i kretsloppet av näring i jorden. Om det finns en kompost på förskolan, undersök vilka småkryp som går att hitta där.

Kalejdoskopet

Lek med mönster och ljud! Med hjälp av lärplattans kamera skapas ett matematiskt mönster som förändras med hjälp av knapparna på höger sida. Experimentera med ljudet genom att dra med fingret över skärmen.

 • Klicka på dörren längst ner vid Träds fot för att komma till Kalejdoskopet.
 • Klicka på trollstaven för att komma till Skrattspegeln, i Kalejdoskopet.
 • Utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
 • Utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.
 • Utveckla fantasi och föreställningsförmåga.
 • Fraktal
 • Kalejdoskop
 • Jaget
 • Självbild
 • Mönster

Arbeta i appen

Utforska former, mönster och färgspel genom att projicera kalejdoskopet på storskärm och skapa ett magiskt rum. Navigera med de färgade cirklarna för att skapa fler eller färre fraktaler.

Experimentera med bilden. Vänd kamerans objektiv mot eller från ansiktet. Vad händer när man rör på lärplattan jämfört med när den är stilla?

Skapa egna kalejdoskop. Experimentera med bild och ljud genom att dra med fingrarna över skärmen.

Undersök ljudet när fingrarna svajpar snabbt eller långsamt på skärmen. Träna finmotorik genom att följa olika mönster med fingrarna.

Arbeta vidare

Gå ut och leta efter verkliga fraktaler. Exempel på naturligt sönderbrutna mängder i naturen är till exempel en kotte, en snöflinga och ringar på vatten.

Rita ett eget kalejdoskop med hjälp av lärplattan. Ta en skärmdump. Skriv ut och färglägg. Gör egna mönster i cirkelform. Inspireras gärna av mandalor.

Gör grimaser för att gestalta olika känslor. Inspireras av Skrattspegeln.

Sjön och stranden

Undersök sjön och stranden! Leta efter småkryp under stenar eller spela på vattnet, blommorna och cykeln. Fyll på med regnvatten om sjön sinar.

 • Klicka på sjön och undersök området.
 • Klicka på årstidskylten till vänster om Träd för att växla årstid.
 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
 • Förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Vatten
 • Is
 • Ånga
 • Flytande form
 • Fast form
 • Sten
 • Nyckelpiga
 • Fisk
 • Skalbagge

Arbeta i appen

Undersök sjön, vattnets kretslopp och form under olika årstider. Leta småkryp under stenar, spela på vattnet, blommorna och cykeln. Fyll sjön med regnvatten när den sinar. Vad finns under stenarna beroende på årstid? När kommer djuren fram? Vidrör dammen. Vilka ljud kännetecknar vilken årstid? Prata om vad som saknas eller tillkommer beroende på årstid.

Arbeta vidare

Uppmärksamma prepositioner i undersökandet av naturen: lyft på stenar, leta småkryp under dem och hitta fiskar i vattnet. Med hjälp av ord som över, under, framför, bakom blir samtalet språkutvecklande.

Använd sjön och stranden som inspiration till ett naturvetenskapligt utforskande av närmiljön. Leta och undersök vilka insekter, maskar och andra småkryp som finns under stenar och löv i den verkliga världen.

Arbeta vidare kring insekters viktiga roll i ekosystemet t ex att de pollinerar blommor så att vi får frukt, grönsaker och annan mat.

Arbeta med vattnets kretslopp. Allt som lever behöver vatten. När använder du vatten under en dag? Vad händer med vattnet som spolas ner i toaletten eller i avloppet? Hur kan vi ta hand om vattnet?

Memory

Träna minnet med Memory! Både minne och ordförråd kan utvecklas genom att spela memory. Spela med appens kortlekar eller skapa egna personliga fotografier med tillhörande ljud. Ljudinspelningarna går att tillämpa på ordinlärning.

 • Spelet finns på Träds vänstra sida, längst ner vid lådorna.
 • Använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
 • Utveckla både det svenska språket och det egna modersmålet/nationella minoritetsspråket om barnet har fler språk svenska.
 • Lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
 • Memory
 • Minnas
 • Par
 • Engelska
 • Bild
 • Ljud

Arbeta i appen

Tre färdiga spel finns som exempel på hur memory kan träna språkutveckling (djur), enstaviga ord (bil) och för att se sammanhang (frukt). För att skapa ett personligt spel: fota och spela in ljud med lärplattans kamera och mikrofon. Memory fungerar på samma sätt som Pekboken gör. Klicka på frågetecknet för instruktioner.

Klicka på visselpipan för att spela. Klicka på de runda knapparna längst ner för att individanpassa spelet och för att välja antal kort för respektive spel

Skapa ett memory där barnen väljer och fotar egna saker, som ett sätt att stärka sin identitet och träna på att respektera andras intressen.

Arbeta vidare

Rita ett eget memory-spel på papper. Sätt upp lappar med ord på saker och möbler på förskolan, på fönster, bord, stolar osv för att ge barnen möjlighet att se ordbilderna.